Skip to content

Aelodau'r Cabinet

Mwy am aelodau'r Cabinet, eu cyfrifoldebau a'u manylion bywgraffyddol.

Aelodau'r Cabinet:

Carwyn Jones AC

Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC

09/07/14
Manylion bywgraffyddol a chyfrifoldebau Prif Weinidog Cymru.
 
Jeff Cuthbert AC

Jeff Cuthbert

09/07/14
Manylion bywgraffyddol a chyfrifoldebau'r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi.
 
Mark Drakeford AC

Mark Drakeford AC

09/07/14
Manylion bywgraffyddol a chyfrifoldebau Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.
 
John Griffiths AC

John Griffiths AC

09/07/14
Manylion bywgraffyddol a chyfrifoldebau Gweinidog Cyfoeth Naturiol, Diwylliant a Chwaraeon.
 
Lesley Griffiths AC

Lesley Griffiths AC

09/07/14
Manylion bywgraffyddol a chyfrifoldebau'r Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth.
 
Edwina Hart MBE OStJ AC

Edwina Hart MBE CStJ AC

08/07/14
Manylion bywgraffyddol a chyfrifoldebau'r Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth.
 
Jane Hutt AC

Jane Hutt AC

20/03/13
Manylion bywgraffyddol a chyfrifoldebau'r Gweinidog Cyllid.
 
Huw Lewis AC

Huw Lewis AC

20/03/13
Manylion bywgraffyddol a chyfrifoldebau'r Gweinidog Addysg a Sgiliau
 
Carl Sargeant AC

Carl Sargeant AC

20/03/13
Manylion bywgraffyddol a chyfrifoldebau'r Gweinidog Tai ac Adfywio.
 
Theodore Huckle QC

Theodore Huckle CF

13/05/11
Manylion bywgraffyddol am y Cwnsler Cyffredinol.