Skip to content

Datganiadau y Cabinet 2001

The Future of the Wales Millennium Centre (Saesneg yn unig)

03/12/01
Edwina Hart, Gweinidog Dros Gyllid, Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Telecommunications

03/12/01
Sue Essex, Gweinidog Dros yr Amgylchedd
 

CORUS

03/12/01
Rhodri Morgan, Prif Weinidog
 

Support for the National Eisteddfod

03/12/01
Jenny Randerson, Y Gweinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a'r Gymraeg
 

Wales Skills Task Force - Progress Report (Saesneg yn unig)

03/12/01
Jane Davidson, Y Gweinidog Dros Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

British-Irish Council (Saesneg yn unig)

03/12/01
Rhodri Morgan, Prif Weinidog Cymru a'r Trefnydd
 

Strategaeth Diwylliant i Gymru

03/12/01
Jenny Randerson, Y Gweinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a'r Gymraeg
 

Ffermio i’r Dyfodol

03/12/01
Carwyn Jones, Y Gweinidog dros Faterion Gwledig
 

Welsh Development Agency: Output Targets for 2001-2002 (Saesneg yn unig)

03/12/01
Mike German, Deputy First Minister and Minister for Economic Development
 

Housing Asylum Seekers in Cardiff prison

03/12/01
Edwina Hart, Gweinidog Dros Gyllid, Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Y Strategaeth ar gyfer Pobl Hyn

03/12/01
Jane Hutt, Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Bwrdd Ymgynghorol Anableddau Dysgu

03/12/01
Jane Hutt, Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ddiogelwch wrth Ddringo Mynyddoedd

03/12/01
Jenny Randerson, Y Gweinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a’r Gymraeg
 

Appointment of Members to the National Council for Education and Training for Wales

03/12/01
Jane Davidson, Minister for Education & Lifelong Learning
 

Dechnolog Band Llydan

03/12/01
Andrew Davies, Y Trefnydd
 

Beta Interferon

03/12/01
Jane Hutt, Minister for Health and Social Services
 

Approval of £5.6M for Community Capacity Building and Community Regeneration Initiatives

03/12/01
Edwina Hart, Gweinidog Dros Gyllid, Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Improved protection for European Protected Species

23/01/01
Sue Essex, Minister for Environment
 

Written Statement regarding the First Annual Report of the Statistics Commission (Annual report)

23/01/01
Edwina Hart, Minister for Finance, Local Government and Communities
 

Welsh Baccalaureate

23/01/01
Jane Davidson, Minister for Education & Lifelong Learning
 

Raglen Fusnes Flynyddol y Llywodraeth

23/01/01
Y Prif Weinidog
 

Communities First

23/01/01
Edwina Hart, Minister for Finance, Local Government & Communities
 

Ymosodiadau Terfysgol ar UDA ar 11 Medi 2001

23/01/01
Y Prif Weinidog, Rhodri Morgan
 

First Minister's Visit to South America

23/01/01
First Minister, Rhodri Morgan
 

Secondary Schools' Performance Information

23/01/01
Jane Davidson, Minister for Education & Lifelong Learning
 

Preparation of the Strategic Plan for Wales 2001

23/01/01
Andrew Davies, Minister for Assembly Business
 

Proposals for Local Government Revenue and Capital Settlements 2002-03

23/01/01
Edwina Hart, Gweinidog Dros Gyllid, Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad ar Gymdeithas y Plant

23/01/01
Jane Hutt, Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad ar Newid Strwythurol yn yr NHS

23/01/01
Jane Hutt, Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Forest Enterprise Quinquennial Review

23/01/01
Carwyn Jones, Y Gweinidog dros Faterion Gwledig
 

The First Minister's Overseas Visits to California and South Africa

23/01/01
The First Minister's Overseas Visits to California and South Africa
 

Severe Weather Capital Grant System (SWCGS) Annex

23/01/01
Edwina Hart, Gweinidog Dros Gyllid, Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Trychineb Gwaith Dur Corus

23/01/01
Rhodri Morgan, Prif Weinidog Cyrmu a'r Trefnydd
 

The Queen's Golden Jubilee

23/01/01
Rhodri Morgan, Prif Weinidog Cymru a'r Trefnydd
 

The boundary change in the area of Tafarnaubach

23/01/01
Edwina Hart, Gweinidog Dros Gyllid, Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Welsh Baccalaureate

23/01/01
Jane Davidson, Minister for Education & Lifelong Learning
 

Investment through partnership in Wales

23/01/01
Edwina Hart, Gweinidog Dros Gyllid, Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Cynhadledd eLywodraeth

23/01/01
Andrew Davies, Y Trefnydd
 

Launch of the National Council for Education and Training Commencement Order No 3

23/01/01
Jane Davidson, Minister for Education & Lifelong Learning
 

Update on the Assembly Building project

23/01/01
Edwina Hart, Gweinidog Dros Gyllid, Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Foot and Mouth Disease: Effects on Tourism and Rural Businesses in Wales

23/01/01
Mike German, Deputy First Minister and Minister for Economic Development
 

Cabinet Changes

23/01/01
Cabinet Changes
 

Dunlop Semtex Factory, Brynmawr

23/01/01
Sue Essex, Minister for the Environment
 

Waiting Times Strategy

23/01/01
Jane Hutt, Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Wales Millennium Centre

23/01/01
Jenny Randerson, Minister for Culture, Sport & the Welsh Language
 

Adolygiad o'r gydnabyddiaeth a roddir i gadeiryddion ac aelodau o gyrff cyhoeddus

23/01/01
Edwina Hart, Gweinidog Dros Gyllid, Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

2000-2001 Expenditure

23/01/01
Edwina Hart, Gweinidog Dros Gyllid, Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Ar yr Adolygiad o Leoliad Swyddfeydd

23/01/01
Edwina Hart, Y Gweinidog Dros Gyllid, Llywodraeth Lleol A Chymunedau
 

Y Cynllun Strategol

23/01/01
Prif Weinidog Cymru a’r Trefnydd
 

The Education Bill

23/01/01
Jane Davidson, Minister for Education & Lifelong Learning
 

Adroddiad y Pwyllgor Amaethyddiaeth a Datblygu Gwledig ar Arallgyfeirio’r Economi Wledig

23/01/01
Carwyn Jones, Y Gweinidog dros Faterion Gwledig
 

Response to Discussions between Corus and Trade Unions

23/01/01
Rhodri Morgan, Prif Weinidog Cymru a'r Trefnydd
 

Progress on Funding of the Partnership Agreement

23/01/01
Edwina Hart, Gweinidog Dros Gyllid, Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Y Gronfa Adfywio Leol

23/01/01
Edwina Hart, Gweinidog Dros Gyllid, Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Inclusion of the UN Convention on the Rights of the Child in the Children’s Commissioner for Wales Regulations

23/01/01
Jane Hutt, Minister for Health and Social Services
 

Foot and Mouth Disease - Support for Businesses in Affected Areas

23/01/01
Edwina Hart, Gweinidog Dros Gyllid, Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Rôl Cymru’n Creu

23/01/01
Jenny Randerson, Y Gweinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a'r Gymraeg