Skip to content

Datganiad ar Newidiadau i’r Cabinet

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Rhodri Morgan, Prif Weinidog Cymru
Yn ôl yr angen o dan Reol Sefydlog Rhif 2.4, cyhoeddaf ddau newid i’m Cabinet. Andrew Davies fydd y Gweinidog dros Ddatblygu Economaidd, gan gynnwys e-fasnach a thechnoleg gwybodaeth a chyfathrebu. Carwyn Jones fydd y Gweinidog dros Faterion Gwledig a Threfnydd y Cynulliad. Daw’r newidiadau hyn i rym ar unwaith.