Skip to content

Datganiadau y Cabinet - 2002

Ymweliad Prif Weinidog Cymru â Poitiers, Ffrainc, 2 Rhagfyr 2002

19/12/02
Rhodri Morgan, Prif Weinidog Cymru
 

Rhoi Safle Gwynfryn yn Rhodd

17/12/02
Jane Davidson, y Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Llafar ar y Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus Cenedlaethol

10/12/02
Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Jane Hutt
 

Datganiad ar Ddiwrnod Rhyngwladol HIV/AIDS

04/12/02
Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Jane Hutt
 

Trydedd Gynhadledd Llywyddion Rhanbarthau a chanddynt Bwerau Deddfu - Fflorens 14/15 Tachwedd 2002

03/12/02
Y Prif Weinidog
 

Lansio Ymgyrch Gyrru Arafach, Strydoedd Saffach

03/12/02
Sue Essex, Y Gweinidog Dros Yr Amgylchedd
 

Datganiad ar Gylch Gorchwyl yr Adolygiad Arfaethedig o Awdurdodau’r Parciau Cenedlaethol yng Nghymru

03/12/02
Y Gweinidog dros yr Amgylchedd Sue Essex
 

Ymweliadau’r Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes i Wlad y Basg, yr Iseldiroedd a Rhanbarth Veijle, Denmarc.

20/11/02
Jane Davidson, Y Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Grant Dysgu'r Cynulliad

14/11/02
Jane Davidson, y Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Ymweliad y Prif Weinidog â Riyadh a Dubai, 7-13 Hydref

04/11/02
Rhodri Morgan, Prif Weinidog Cymru
 

Datganiad ar Gynllun Iaith Gymraeg Llywodraeth Cynulliad Cymru

29/10/02
Jenny Randerson, Gweinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a’r Gymraeg
 

Gweithredu Dros Gymunedau Gwledig Cryfhau Bywyd a Gwaith yn y Gymru Wledig

24/10/02
Mike German, Dirprwy Brif Weinidog Cymru a’r Gweinidog dros Ddatblygu Gwledig a Chymru Dramor
 

Y Cyngor Partneriaeth Busnes: Adroddiad Am Hynt Menter Caffael Cymru – Hydref 2002

18/10/02
Edwina Hart, y Gweinidog dros Gyllid, Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Canlyniad yr Ymgynghoriad Cyhoeddus ar Strwythur Timau Gweithredu ar Gyffuriau ac Alcohol yn y Dyfodol

16/10/02
Edwina Hart, y Gweinidog dros Gyllid, Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Cynnydd Sylweddol Yn Y Gyllideb I Amaethyddiaeth A Materion Gwledig

15/10/02
Mike German,Y Dirprwy Brif Weinidog
 

Elite Cymru Scheme & Sports Council’s progress in increasing the number of coaches in Wales (Saesneg yn unig)

05/09/02
Jenny Randerson, Y Gweinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a'r Gymraeg
 

Ymweliad Tramor y Dirprwy Brif Weinidog ag Efrog Newydd

04/09/02
Mike German,Y Dirprwy Brif Weinidog
 

Cyfarfod â'r Cyd-Bwyllgor Hawliau Dynol

07/08/02
Carwyn Jones, Y Gweinidog dros Lywodraeth Agored
 

Yr Ymchwiliad I’r Gwersi I’w Dysgu Yn Sgil Clwy’r Traed A’r Genau: Ymchwiliad I’r Achos O Glwy’r Traed A’r Genau Yn 2001

22/07/02
Mike German, Y Dirprwy Brif Weinidog
 

Y Grwp Ymgynghorol Ar Benodiadau Busnes

19/07/02
Y Prif Weinidog
 

Y Mesur Addysg

18/07/02
Jane Davidson, y Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Lles yng Nghymru

16/07/02
Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Jane Hutt
 

Datganiad Llafar ar y Comisiwn ar Drefniadau Etholiadol Lleol

16/07/02
Y Gweinidog dros Gyllid, Llywodraeth Leol a Chymunedau Edwina Hart
 

Datganiad Llafar ar yr Adolygiad Cynhwysfawr o Wariant

16/07/02
Y Gweinidog dros Gyllid, Llywodraeth Leol a Chymunedau Edwina Hart
 

Lleihau'r Pwysau Biwrocrataidd ar Ysgolion yng Nghymru

15/07/02
Jane Davidson, y Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Llafar ar Allied Steel and Wire

11/07/02
Andrew Davies, Y Gweinidog dros Ddatblygu Economaidd
 

Datganiad Llafar ar yr Ymateb i Adolygiad Polisi Pwyllgor yr Amgylchedd, Cynllunio a Thrafnidiaeth ar Drafnidiaeth Gyhoeddus

02/07/02
Sue Essex, Y Gweinidog dros yr Amgylchedd
 

Datganiad Llafar ar Strategaeth Troseddwyr Ifanc

27/06/02
Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Jane Hutt
 

Datganiad Llafar ar Dawn Meats Cyf

25/06/02
Andrew Davies, Y Gweinidog dros Ddatblygu Economaidd
 

Gwariant 2001-2002

20/06/02
Edwina Hart, y Gweinidog dros Gyllid, Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Llafar ar Gyhoeddiad Adnewyddu Consignia

18/06/02
Y Gweinidog dros Gyllid, Llywodraeth Leol a Chymunedau Edwina Hart
 

Datganiad Llafar ar Newidiadau i’r Cabinet

18/06/02
Rhodri Morgan, Prif Weinidog Cymru
 

Cyflog Athrawon

31/05/02
Jane Davidson, y Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol
 

Datganiad Llafar ar Gydraddoldeb Hiliol

30/05/02
Y Gweinidog dros Gyllid, Llywodraeth Leol a Chymunedau Edwina Hart
 

Datganiad Llafar ar Rôl Llyfrgelloedd ac Archifau wrth Hyrwyddo Cynhwysiant Cymdeithasol a Dysgu Gydol Oes

30/05/02
Jenny Randerson, Gweinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a’r Gymraeg
 

Datganiad ar Brosiect 14-19: Dysgu yng Nghymru

28/05/02
Y Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes Jane Davidson
 

Datganiad ar y Trefniadau i Roi Cyswllt Ffermio ar Waith

23/05/02
Y Gweinidog dros Faterion Gwledig a Threfnydd y Cynulliad Carwyn Jones
 

Datganiad ar Broffesiynau Iechyd Cymru

23/05/02
Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Jane Hutt
 

Datganiad ar Adolygiad o’r Flwyddyn Gyntaf o Fynediad am Ddim i Amgueddfeydd Cenedlaethol Cymru

21/05/02
Jenny Randerson, Gweinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a’r Gymraeg
 

Datganiad ar Fframwaith Gwasanaeth Cenedlaethol Clefyd Coronaidd y Galon

21/05/02
Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Jane Hutt
 

Achos Difrifol yn Alder Hey a'r Goblygiadau i Gig Cymru

16/05/02
Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Jane Hutt
 

National Basic Skills Strategy for Wales (Saesneg yn unig)

07/05/02
Jane Davidson, Minister for Education & Lifelong Learning
 

Job Losses at ITV Digital, Pembroke Dock (Saesneg yn unig)

02/05/02
Andrew Davies, Gweinidog dros Ddatblygu Economaidd
 

Teachers' Pay (Saesneg yn unig)

02/05/02
Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes Jane Davidson
 

The Noah's Ark Appeal (Saesneg yn unig)

30/04/02
Jane Hutt, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Energy Policy (Saesneg yn unig)

30/04/02
Andrew Davies, Gweinidog dros Ddatblygu Economaidd
 

Recruitment Advertising Policy (Saesneg yn unig)

29/04/02
Edwina Hart, Gweinidog Dros Gyllid, Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

The Consultation on a Strategic and Advisory Structure for Museums, Libraries and Archives in Wales (Saesneg yn unig)

25/04/02
Jenny Randerson, Y Gweinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a'r Gymraeg
 

Progress towards achieving access to ICT facilities through Learning Centres (Saesneg yn unig)

25/04/02
Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes Jane Davidson
 

Contingent Liabilities relating to the Wales Millennium Centre (Saesneg yn unig)

23/04/02
Jenny Randerson, Y Gweinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a'r Gymraeg
 

Datganiad Llafar ar Drais Domestig

18/04/02
Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Jane Hutt
 

Datganiad Llafar ar Fframwaith Adfywio’r Pum Sir

18/04/02
Rhodri Morgan, Prif Weinidog Cymru
 

Datganiad Llafar ar y Comisiwn Annibynnol ar Bwerau’r Cynulliad

18/04/02
Rhodri Morgan, Prif Weinidog Cymru
 

Datganiad Llafr ar Gyfarwyddyd ar Ymestyn Categorïau Pobl Ddigartref

16/04/02
Y Gweinidog dros Gyllid, Llywodraeth Leol a Chymunedau Edwina Hart
 

Outdoor Activities Awareness Forum (Saesneg yn unig)

21/03/02
Jenny Randerson, Y Gweinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a'r Gymraeg
 

Stage three of the Welsh Dental Initiative (Saesneg yn unig)

19/03/02
Jane Hutt, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar ar Arian Cyfalaf ar gyfer Cyfleuster Newydd yn Shotton i Ailbrosesu Papur

14/03/02
Y Gweinidog dros Ddatblygu Economaidd Andrew Davies
 

The First Minister's visit to New York 1-4 March 2002 (Saesneg yn unig)

14/03/02
Y Prif Weinidog
 

Datganiad Llafar ar Hiliaeth mewn Chwaraeon

12/03/02
Jenny Randerson, Gweinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a’r Gymraeg
 

Datganiad ar Gynigion Llwyddiannus ar gyfer Rhaglenni Hybu Iechyd yn y Sector Gwirfoddol 2002-2004

12/03/02
Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Jane Hutt
 

Datganiad ar Ymateb y Cabinet i Adroddiad y Pwyllgor Addysg a Dysgu Gydol Oes ar yr Adolygiad o Addysg Uwch

07/03/02
Y Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes Jane Davidson
 

Future of RAF St Athan (Saesneg yn unig)

06/03/02
Y Prif Weinidog
 

Datganiad ar Ymchwiliadau Heddlu De Cymru

05/03/02
Rhodri Morgan, Prif Weinidog Cymru
 

Datganiad ar Adolygiad Carlile

05/03/02
Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Jane Hutt
 

Datganiad ar Adolygiad o Leoliad Swyddfeydd y Cynulliad

28/02/02
Y Gweinidog dros Gyllid, Llywodraeth Leol a Chymunedau Edwina Hart
 

Datganiad ar Fentrau Iaith a’r Cynllun Teuluoedd

26/02/02
Jenny Randerson, Gweinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a’r Gymraeg
 

Datganiad ar Newidiadau i’r Cabinet

26/02/02
Rhodri Morgan, Prif Weinidog Cymru
 

Tir Gofal (Saesneg yn unig)

14/02/02
Carwyn Jones, Y Gweinidog dros Faterion Gwledig
 

Skills & Employment Action Plan (Saesneg yn unig)

14/02/02
Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes Jane Davidson
 

Datganiad ar Galedi Myfyrwyr

12/02/02
Y Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes Jane Davidson
 

Datganiad ar Raglen Ddeddfwriaethol Arolygiaeth Safonau Gofal Cymru

05/02/02
Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Jane Hutt
 

Datganiad ar Ofal Lliniarol

05/02/02
Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Jane Hutt
 

Corus Anniversary (Saeseng yn unig)

31/01/02
Y Prif Weinidog, Rhodri Morgan
 

Statement on the future of Planning in Wales (Saesneg yn unig)

31/01/02
Sue Essex, Gweinidog Dros yr Amgylchedd
 

Prif Weinidog Cymru yn Cyhoeddi’r Manylion am Ddathliadau Jiwbilî y Frenhines, sydd i’w cynnal yn 2002

29/01/02
Y Prif Weinidog
 

Datganiad ar Wasanaethau Canser yng Nghymru

29/01/02
Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Jane Hutt
 

Cancer Care (Saesneg yn unig)

24/01/02
Jane Hutt, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad ar yr Awdurdod Rheilffyrdd Strategol

24/01/02
Gweinidog dros yr Amgylchedd Sue Essex
 

Adroddiad Kennedy

17/01/02
Jane Hutt, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad ar y Mesur Addysg

10/01/02
Y Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes Jane Davidson
 

Regional Programme of Innovative Actions for Wales (Saesneg yn unig)

09/01/02
Sue Essex, Gweinidog Dros yr Amgylchedd
 

Newidiadau Arfaethedig i’r Gyllideb

08/01/02
Y Gweinidog dros Gyllid, Llywodraeth Leol a Chymunedau Edwina Hart
 

Cymdeithas y Plant

08/01/02
Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Jane Hutt
 

Effeithiau Iechyd Sellafield

08/01/02
Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Jane Hutt