Skip to content

Datganiadau y Cabinet - 2003


 

Adroddiad Ar Gynnydd Y Strategaeth Leoli

10/12/03
Sue Essex, Y Gweinidog Dros Gyllid, Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad o dan Reol Sefydlog Rhif 19.20 ar Gronfa Goffa Diana

10/12/03
Edwina Hart Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol ac Adfywio
 

Datganiad ar Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

10/12/03
Alun Pugh Y Gweinidog dros Ddiwylliant, y Gymraeg a Chwaraeon
 

Datganiad ar Uwchgynhadledd y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig

02/12/03
Y Prif Weinidog: Rhodri Morgan
 

15fed Cynhadledd Gweinidogion Addysg Y Gymanwlad

19/11/03
Jane Davidson, Gweinidog Dros Addysg A Dysgu Gydol Oes
 

Ymweliad ag Awstralia - 27 Hydref - 4 Tachwedd 2003

18/11/03
Rhodri Morgan , Prif Gweinidog
 

Datganiad ar Bydredd Cylchog mewn Tatws

18/11/03
Carwyn Jones: Y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynllunio a Chefn Gwlad
 

Datganiad ar ‘Cynllunio: Cyflawni dros Gymru’

11/11/03
Carwyn Jones: Y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynllunio a Chefn Gwlad
 

Datganiad ar Ganolfan Mileniwm Cymru

11/11/03
Alun Pugh: Y Gweinidog dros Ddiwylliant, y Gymraeg a Chwaraeon
 

Datganiad ar Ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru i’r Adroddiad ar Gynlluniau Amaeth-amgylchedd

04/11/03
Carwyn Jones: Y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynllunio a Chefn Gwlad
 

Datganiad ar y Loteri Genedlaethol—Trefniadau Dosbarthu yn y Dyfodol

21/10/03
Alun Pugh: Y Gweinidog dros Ddiwylliant, y Gymraeg a Chwaraeon
 

Diwrnod Cofio Cenedlaethol i Gymru

08/10/03
Rhodri Morgan, Prif Weinidog
 

Ombudsman Services in Wales

08/10/03
Rhodri Morgan, Prif Weinidog
 

Datganiad ar Ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru i Ymchwiliad Victoria Climbié

08/10/03
Jane Hutt Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad ar Drafodiad Hysbysadwy dan Reol Sefydlog Rhif 19.20 ar Drosglwyddo Stoc Pen-y-bont ar Ogwr

07/10/03
Edwina Hart: Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol ac Adfywio
 

Datganiad ar Middleton—Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

07/10/03
Alun Pugh: Y Gweinidog dros Ddiwylliant, y Gymraeg a Chwaraeon
 

Datganiad ar Ymgynghoriad yr Adolygiad o’r Cynllun Datblygu Cynaliadwy

03/10/03
Carwyn Jones Y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynllunio a Chefn Gwlad
 

Datganiad ar y Celfyddydau y Tu Allan i Gaerdydd

01/10/03
Alun Pugh, Y Gweinidog dros Ddiwylliant, y Gymraeg a Chwaraeon
 

Datganiad Ar Adroddiad Y Pwyllgor Datblygu Economaidd Ar Effeithlonrwydd Ynni

30/09/03
Andrew Davies,Y Gweinidog Dros Ddatblygu Economaidd A Thrafnidiaeth
 

Cynllun Gofodol ar gyfer Cymru

30/09/03
Sue Essex, Gweinidog dros Gyllid, Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad ar Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru

24/09/03
Andrew Davies, Gweinidog dros Ddatblygu Economiaidd a Thrafnidiaeth
 

Datganiad ar Fagloriaeth Cymru

24/09/03
Jane Davidson, Y Gweinidog Dros Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad ar Flaenraglen Waith Llywodraeth Cynulliad Cymru

23/09/03
Rhodri Morgan, First Minister
 

Datganiad ar Adroddiad y Pwyllgor Datblygu Economaidd ar Effeithlonrwydd Ynni

23/09/03
Andrew Davies, Gweinidog dros Datblygu Economaidd a Thrafnidiaeth
 

Ymweliad y Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes â De Cymru Newydd, Awstralia

22/09/03
Y Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes Jane Davidson
 

Wanless: The Review of Health and Social Care in Wales

07/09/03
Jane Hutt, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar ar Ad-drefnu’r Cynghorau Iechyd Cymuned yng Nghymru

16/07/03
Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Jane Hutt AC
 

Datganiad Llafar – “Cymru’n Ennill”

15/07/03
Andrew Davies AC, Y Gweinidog dros Ddatblygu Economaidd a Thrafnidiaeth
 

Datganiad ar Gynnig Huw Lewis o dan Reol Sefydlog Rhif 29

15/07/03
Jane Davidson, Y Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Chwalu'r Rhwystrau - Cynhadledd a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Ddraig Ffynci

11/07/03
Jane Davidson, y Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Cymorth I Fyfyrwyr ac Ariannu Addysg Uwch yng Nghymru

07/07/03
Jane Davidson, y Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad ar Bolisi Caffaeliad

04/07/03
Y Gweinidog dros Gyllid, Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad ar Negodiadau ar Ddiwygio’r Polisi Amaethyddol Cyffredin

02/07/03
Y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynllunio a Chefn Gwlad Carwyn Jones
 

Datganiad ar Dysgu ac Addysgu Cymru

01/07/03
Y Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes Jane Davidson
 

Datganiad ar Ddatganoli’r Gwasanaeth Tân

01/07/03
Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol ac Adfywio Edwina Hart
 

Datganiad ar Ganolfan Mileniwm Cymru

25/06/03
Y Gweinidog dros Ddiwylliant, y Gymraeg a Chwaraeon Alun Pugh
 

Datganiad ar ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru i Adroddiad y Pwyllgor Addysg a Dysgu Gydol Oes ar Ysgolion y Dyfodol

25/06/03
Y Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes Jane Davidson
 

Datganiad ar Gynigion ar gyfer Cynllun Datblygu Cynaliadwy’r Cynulliad

24/06/03
Y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynllunio a Chefn Gwlad Carwyn Jones
 

Datganiad ar Gyhoeddiadau Gweinidogol Llywodraeth y DU

17/06/03
Y Prif Weinidog: Rhodri Morgan
 

Cyd-bwyllgor Addysg Cymru yn Ad-dalu Arian yr Undeb Ewropeaidd

17/06/03
Jane Davidson, Y Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Llafar ar y Trydydd Cynllun Gweithredu Strategaeth Gofalwyr Cymru

11/06/03
Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Jane Hutt
 

Datganiad ar Gynhyrchu Dur yng Nghaerdydd

10/06/03
Y Gweinidog dros Ddatblygu Economaidd a Thrafnidiaeth Andrew Davies
 

Datganiad Llafar ar Brifddinas Diwylliant Ewrop 2008

04/06/03
Y Gweinidog dros Ddiwylliant, y Gymraeg a Chwaraeon Alun Pugh
 

Datganiad Llafar ar Gyfarfod Anffurfiol Cyngor yr UE yn Chalkidiki

04/06/03
Rhodri Morgan AC, Y Prif Weinidog
 

Datganiad Llafar ar Ddiswyddiadau yn LG Philips Displays

03/06/03
Andrew Davies AC, Y Gweinidog dros Ddatblygu Economaidd a Thrafnidiaeth
 

Welsh Assembly Government response to Audit Committee report 04-03 on the National Council for Education and Training for Wales: Accounts for the period 31 March 2003.

21/05/03
Jane Davidson, Minister for Education & Lifelong Learning
 

Cabinet Appointments (Saesneg yn unig)

13/05/03
Rhodri Morgan AM, First Minister
 

Cyllideb 2003

09/04/03
Edwina Hart AC, Y Gweinidog dros Gyllid, Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Strategaeth Twristiaeth Ddiwylliannol Bwrdd Croeso Cymru

03/04/03
Andrew Davies, Gweinidog dros Ddatblygu Economaidd
 

Gweithredu Darpariaethau Mynediad Newydd o dan Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000

02/04/03
Ms Sue Essex AC, Y Gweinidog dros yr Amgylchedd
 

Ieithoedd Tramor Modern yng Nghyfnod Allweddol 2

02/04/03
Jane Davidson, Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad ar Adroddiad y Pwyllgor Materion Cymreig ar Drafnidiaeth yng Nghymru.

02/04/03
Sue Essex , Gweinidog dros yr Amgylchedd
 

Datganiad Llafar ar Ddatblygiadau Hyfforddiant ar gyfer y Gweithlu Iechyd

02/04/03
Jane Hutt AC, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Cyhoeddi Cynllun Wrth-Gefn I Gymru Ar Gyfer Clwy'r Traed A'r Genau

01/04/03
Michael German, Dirprwy Brif Weinidog & Gweinidog dros Ddatblygu Gwledig a Chymru Dramor: Michael German OBE
 

Datganiad ar Sefydlu Tribiwnlys Anabledd ac Anghenion Addysgol Arbennig ar gyfer Cymru

01/04/03
Y Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes, Jane Davidson
 

Ymgeisio yn Uwch

27/03/03
Jane Davidson, Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol-Oes
 

Ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru i adroddiad y Swyddfa Masnachu Teg, "The Control of Entry Regulations and Retail Pharmacy in the UK".

26/03/03
Jane Hutt, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ymddygiad Gweinidogion yn ystod yr ymgyrch etholiadol

20/03/03
Prif Weinidog Cymru
 

Datganiad Llafar ar Drefniadau Etholiadol Llywodraeth Leol

19/03/03
Y Gweinidog Cyllid Edwina Hart
 

Datganiad Llafar ar Gyflog Cyfartal

18/03/03
Y Trefnydd Carwyn Jones
 

Ombwdsmyn y Sector Cyhoeddus yng Nghymru

11/03/03
Rhodri Morgan, Prif Weinidog Cymru
 

Epilepsi Cymru

10/03/03
Jane Hutt, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad ar Ganolfan Mileniwm Cymru

10/03/03
Jenny Randerson, Gweinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a'r Gymraeg
 

Datganiad Llafar ar Ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru i Adroddiad y Pwyllgor Datblygu Economaidd ar Ynni Adnewyddadwy

05/03/03
Y Gweinidog dros Ddatblygu Economaidd Andrew Davies
 

Datganiad Llafar ar Ymateb y Llywodraeth i Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru

05/03/03
Rhodri Morgan AC, Prif Weinidog Cymru
 

Datganiad Llafar ar Gynrychiolaeth ym Mrwsel

04/03/03
Y Dirprwy Brif Weinidog a'r Gweinidog dros Ddatblygu Gwledig a Chymru Dramor Michael German
 

Strategaeth Lleoliad – Swyddogaethau I'w Trosglwyddo I Ferthyr Tudful

03/03/03
Edwina Hart Ac, Gweinidog Dros Cyllid, Llywodraeth Leol a’r Cymunedau
 

Datganiad Ar Y Cyngor Cenedlaethol Elwa A Phrosiect Y Ffatri Bop

26/02/03
Jane Davidson, Gweinidog Dros Addysg A Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Llafar ar Gyfrifon Dysgu Unigol

26/02/03
Y Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes Jane Davidson
 

Bwyd a Lles: lleihau anghydraddoldebau trwy Strategaeth ar Faethiad i Gymru

26/02/03
Jane Hutt, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Rhaglen Ynni

26/02/03
Andrew Davies AC, Y Gweinidog dros Ddatblygu Economaidd
 

Datganiad ar Ymateb i Adroddiad y Pwyllgor Amaethyddiaeth a Datblygu Gwledig ar Dechnoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu yng Nghymru Wledig

25/02/03
Michael German AC
 

Polls Apart Cymru 2003

19/02/03
Edwina Hart, Gweinidog Dros Cyllid, Llywodraeth Leol A’r Cymunedau
 

Datganiad ar yr Ymgynghoriad ar ‘Y Wlad sy’n Dysgu: Llwybrau Dysgu 14-19’

12/02/03
Y Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes Jane Davidson
 

Adolygiad O Wasanaethau Ar Gyfer Plant Ag Anghenion Iechyd Arbennig Ymateb Gan Lywodraeth Cynulliad Cymru

11/02/03
Jane Hutt AC, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Confensiwn ar Dyfodol Ewrop ym Mrwsel

06/02/03
Rhodri Morgan, Prif Weinidog
 

Datganiad Llafar ar Gaffaeliad Allied Steel and Wire

05/02/03
Y Gweinidog dros Ddatblygu Economaidd Andrew Davies AM
 

Datganiad Llafar ar Gynnydd o ran Buddsoddi mewn Adeiladau Ysgolion

05/02/03
Y Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes Jane Davidson AM
 

Transport Grant Settlement 2003-04 (Saesneg yn unig)

30/01/03
Sue Essex, Minister for Environment
 

Datganiad Llafar ar Adeilad Newydd y Cynulliad

29/01/03
Y Gweinidog dros Gyllid, Llywodraeth Leol a Chymunedau Edwina Hart
 

Datganiad Llafar ar y Strategaeth Addysg Uwch

22/01/03
Y Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes Jane Davidson
 

Datganiad Llafar ar Wasanaethau Trên

22/01/03
Y Gweinidog dros yr Amgylchedd Sue Essex
 

Datganiad Llafar ar Raglen Llywodraeth Cynulliad Cymru i Wella Praidd Defaid Cymru

21/01/03
Y Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros Ddatblygu Gwledig a Chymru Dramor Michael German
 

Y Cynllun Gweithredu Cenedlaethol ar gyfer Cymru Ddwyieithog: Iaith Pawb

17/01/03
Jane Davidson, Gweinidog Dros Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Cytundeb Cenedlaethol Ar Faich Gwaith Athrawon

15/01/03
Jane Davidson, Gweinidog Dros Addysg A Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad ar Gynlluniau Busnes ar gyfer Awdurdodau Tai Lleol

15/01/03
Y Gweinidog dros Gyllid, Llywodraeth Leol a Chymunedau Edwina Hart AM