Skip to content

BAe Systems

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Andrew Davies, Y Gweinidog Dros Fenter, Arloesi A Rhwydweithiau
Bu cryn ddyfalu ynglŷn â’r cynnig a gafwyd gan BAe Systems i werthu ei gyfran o 20% yn Airbus SAS i EADS a’r effaith y gall hyn ei gael ar Airbus UK, ac yn arbennig ei gyfleusterau ym Mrychdwn a Filton. Mae trafodaethau’n parhau rhwng y ddau barti.

Crëwyd Airbus SAS fel cwmni integredig yn 2001, gyda dau gyfranddeiliad - EADS, sy’n meddu ar 80% a BAE Systems sy’n meddu ar 20%. Airbus SAS sy’n berchen ar Airbus UK, sy’n cynnwys y cyfleusterau ym Mrychdwn a Filton. Ers 2001, ariannol fu cyfraniad BAE Systems (trwy ddifidendau) ac nid yw’n gysylltiedig â rhedeg y busnes o ddydd i ddydd. Mae’r holl gontractau cyflogaeth gydag Airbus ac nid oes rheswm i gredu y bydd y gwerthiant yn effeithio ar y 13,000 o swyddi sydd yn y DU. Mae Airbus UK a chynrychiolwyr undeb y gweithfeydd wedi cadarnhau’r farn hon.

Mae Airbus wedi buddsoddi tua €350m y flwyddyn yn ei gyfleusterau DU yn ystod y 6 mlynedd ddiwethaf (yn bennaf ym maes adeiladu adennydd ym Mrychdwn). Hefyd, mae’n recriwtio llawer o bobl yn y DU i fodloni’r wybodaeth uwch dechnolegol sydd arno ei hangen ar gyfer ei raglenni awyrennau newydd. Mae hyn yn dangos ymrwymiad sylweddol i’w weithrediadau yn y DU. Er hynny, nid yw Llywodraeth Cynulliad Cymru’n hunanfodlon ynglŷn â’r gwerthiant, a bydd fy swyddogion yn parhau i fonitro’r sefyllfa’n agos trwy eu cysylltiadau ag Airbus UK a swyddogion yr Adran Masnach a Diwydiant.