Skip to content

Y Swyddi A Gollwyd Yn Printpac Yng Nghwmbran

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Andrew Davies, Y Gweinidog Dros Fenter, Arloesi A Rhwydweithiau
Penderfynodd y cwmni gau ei ffatri oherwydd costau cynyddol a chwymp yn ei werthiannau dros y misoedd diwethaf.  Gwnaed y penderfyniad ddydd Gwener 5 Mai a'i gyhoeddi i'r staff ddydd Mawrth 9 Mai, gyda 52 yn colli'u swyddi.

Mae'r Ganolfan Byd Gwaith wedi bod yn trafod â'r staff ers diwrnod y cyhoeddiad, a ddydd Iau, 18 Mai, trefnwyd sesiwn gwybodaeth gyda chyn-reolwyr i staff gael siarad â'r Ganolfan Byd Gwaith, Gyrfa Cymru a Mentrau Casnewydd a Gwent. Daeth 20 o weithwyr i'r sesiwn a chael cyngor cyfrinachol ar fudd-daliadau, hyfforddiant a dechrau eu busnesau eu hunain.

Mae cynrychiolwyr o 'Tîm Cymru' wrthi'n gweithio gyda nifer o gyn-weithwyr ar eu syniadau ar gyfer dechrau busnes yn Nhor-faen. Bydd y cymorth hwn yn parhau.