Skip to content

Ysgrifenedig - Cyhoeddiad Airbus Ynghylch Gwaith Ailstrwythuro Power 8 A'r Goblygiadau I Frychdyn

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Andrew Davies, Y Gweinidog Dros Fenter, Arloesi A Rhwydweithiau
Yn dilyn cymeradwyaeth unfrydol Bwrdd Cyfarwyddwyr EADS ddydd Llun diwethaf, cyflwynodd Airbus manylion ei gynllun ailstrwythuro Power 8 i Gyngor Gweithio Ewropeaidd Airbus ddoe a chyhoeddodd ei fwriad i greu strwythur diwydiannol a gweithredol newydd ar gyfer y cwmni. Mae Power 8 yn cynnwys dulliau cadarn o arbed arian a gwneud arian a fydd yn helpu'r cwmni i wynebu'r her sylweddol yn sgil gwendid doler yr Unol Daleithiau, pwysau cystadlu cynyddol a’r baich ariannol sy’n gysylltiedig â’r oedi wrth gwblhau'r gwaith ar yr A380, yn ogystal â diwallu ei anghenion eraill o ran buddsoddi yn y dyfodol.

Daw’r rhan fwyaf o’r arbedion drwy gwtogi 10,000 ar weithlu cyffredinol Airbus dros bedair blynedd, hy 3,700 o weithwyr Airbus Deutschland; 3,200 o weithwyr Airbus France; 1,600 o weithwyr Airbus UK; 1,100 o weithwyr Airbus Central Entity (Toulouse); a 400 o weithwyr Airbus Espana. Mae 5,000 o'r rhain yn swyddi dros dro neu'n is-gontractwyr ar y saflelle bydd y cwtogi yn dechrau ar unwaith. Gweithwyr uniongyrchol Airbus fydd y 5,000 o swyddi cyffredinol eraill a fydd yn cael eu colli.

Bydd y 1,600 o swyddi a gollir yn y DU yn cael eu rhannu rhwng ffatrïoedd Brychdyn a Filton. O'r 800 o swyddi a gollir ym Mhrychdyn, bydd 400 yn swyddi contractwyr a 400 yn weithwyr Airbus. Disgwylir y bydd nifer fawr o'r swyddi a gollir yn digwydd yn naturiol dros y 3-4 blynedd nesaf.  

Bydd Airbus yn cyflwyno trefniadaeth integredig a thrawsgenedlaethol i gynorthwyo â'r gwaith o weithredu cynllun Power 8 a sefydlu'r model busnes newydd. Bydd pedwar lleoliad trawsgenedlaethol er mwyn cryfhau’r cysyniad o Ganolfan Rhagoriaeth, hy y corff a'r caban (yn yr Almaen), yr adenydd a'r gyriant (yn y DU), y cefn (yn Sbaen) a'r strwythur (yn Ffrainc).  

Bydd sylfaen ddiwydiannol Airbus yn canolbwyntio ar weithgareddau craidd gyda chadwyn gyflenwi gadarn, a bydd mwy o waith yn cael ei wneud yn allanol. Bydd rhai o safleoedd penodol Airbus yn datblygu'n "safleoedd craidd" lle bydd y gwaith o gydosod y cydrannau mawr yn digwydd. Bydd Brychdyn, a fydd yn gyfrifol am gydosod yr adenydd, yn un o'r rhain. Yn Filton, bydd partneriaethau diwydiannol yn cael eu datblygu lle bydd trydydd partïon yn cael eu gwahodd i fuddsoddi yn y busnes. Bydd hyn yn helpu i symud canolbwynt Filton o waith metal i ddylunio cyfansawdd a thechnoleg gweithgynhyrchu.