Skip to content

Ysgrifenedig - Y Diweddaraf am Raglenni'r Gronfa Strwythurol 2007-2013

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Rhodri Morgan,Y Brif Weinidog

Mae'n bleser gennyf hysbysu'r Aelodau bod y Comisiwn wedi mabwysiadu'n ffurfiol dair o bum rhaglen newydd y Gronfa Strwythurol, gan gynnwys y ddwy raglen Gydgyfeirio fwy. Cafodd Rhaglen Gydgyfeirio ERDF ar gyfer Gorllewin Cymru a'r Cymoedd ei mabwysiadu'n gyfreithiol ar 8 Awst, gyda Rhaglen Gydgyfeirio ESF ar gyfer Gorllewin Cymru a'r Cymoedd yn dilyn ar 9 Awst, a Rhaglen Gystadleurwydd ERDF ar gyfer Dwyrain Cymru ar 13 Awst.  Rydym hefyd wedi dod i gytundeb am yr holl faterion arwyddocaol ynghylch Rhaglen Gystadleurwydd ESF Dwyrain Cymru ac rwy'n disgwyl y bydd cytundeb cyfreithiol yn dilyn erbyn dechrau mis Hydref. Yn olaf, mae rhaglen Cymru/Iwerddon yn ei cham broses derfynol a disgwylir cytundeb cyfreithiol hefyd ym mis Hydref.

Byddaf yn gwneud datganiad llafar ar y cynnydd hyd yn hyn gyda rhaglenni Cronfa Strwythurol 2007-2013 yn ystod y Cyfarfod Llawn ar 25 Medi 2007.