Skip to content

Ysgrifenedig - Setliad y Grant Trafnidiaeth 2008-09

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Ieuan Wyn Jones, y Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth
Byddaf yn cyhoeddi fy mhenderfyniad ar ddyrannu cyllid y Grant Trafnidiaeth i awdurdodau lleol ar gyfer 2008-09 am 1.00 yp heddiw.

Rwy’n darparu £118.1 miliwn i wella isadeiledd trafnidiaeth Cymru a hyrwyddo trafnidiaeth gynaliadwy. Mae’r setliad yn cynnwys mwy na £76.9 miliwn i ddatblygu’r rhwydweithiau ffyrdd a rheilffyrdd, yn ogystal ag oddeutu £28 miliwn i gefnogi rhaglenni trafnidiaeth integredig fel cyfnewidfeydd bws-rheilffordd. Bydd £13.2 miliwn ar gael hefyd i hyrwyddo cerdded a beicio a’r fenter newydd Llwybrau Mwy Diogel yn y Gymuned.

Bydd y setliad hwn yn galluogi awdurdodau lleol i ddatblygu amrywiaeth eang o brosiectau, gan ddatblygu rhaglen y Grant Trafnidiaeth a helpu i roi ar waith y rhaglenni trafnidiaeth integredig yn "Cymru'n Un".

Mae copi o’r Datganiad i’r Wasg wedi’i atodi er gwybodaeth.