Skip to content

Datganiad Ysgrifenedig - Ynni Cymru: Newid Carbon Isel

Dolenni perthnasol

Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog i Gymru 
Bydd yr Aelodau am wybod fy mod i heddiw yn lansio ‘Ynni Cymru: Newid Carbon Isel’ yng Nghanolfan Peirianneg Cynnyrch Cynaliadwy ar gyfer Arloesi mewn Caenau Diwydiannol Ymarferol (SPECIFIC) ym Mharc Ynni Baglan.