Skip to content

Datganiadau'r Cabinet

Gall unrhyw aelod o Lywodraeth Cymru gyflwyno Datganiad Cabinet.

Mae dau fath o Ddatganiad i'r Cabinet:

1. Datganiad Llafar y Cabinet: 

Gall aelod o Lywodraeth Cymru gyflwyno datganiad llafar i'r Cynulliad yn ystod y cyfarfod llawn ar ddydd Mawrth neu ddydd Mercher. Yn aml caiff sesiwn holi ac ateb ei gynnal ar ôl datganiad o'r fath. Mae Cod y Gweinidogion yn pennu y dylai'r cyhoeddiadau pwysicaf ynghylch polisi'r Cynulliad gael eu gwneud yn y Cynulliad i ddechrau.  

2. Datganiad Ysgrifenedig y Cabinet:

Gall aelod o Lywodraeth Cymru gyflwyno datganiad ysgrifenedig i Aelodau'r Cynulliad unrhyw adeg. Nid oes cyfle i gynnal sesiwn holi ac ateb dilynol.

DS - golyga "aelod o Lywodraeth Cymru" Brif Weinidog Cymru, un o Weinidogion Cymru, y Cwnsler Cyffredinol neu un o Ddirprwy Weinidogion Cymru.