Skip to content

Cyfarfodydd Bwyllgorau'r Cabinet

Gwybodaeth am Bwyllgorau’r Cabinet 

Gall y Prif Weinidog sefydlu Pwyllgorau'r Cabinet i ganiatáu i Weinidogion ystyried opsiynau polisi eang a sut i'w datblygu mewn modd mwy ystyrlon ac ystyriol, gan gydweithio â'r rhai y tu allan i'r Llywodraeth sydd â diddordeb yn y meysydd hyn, fel sy'n briodol. Y Cabinet fydd y corff sy'n gwneud y penderfyniadau terfynol o hyd, ond bydd yr bwyllgorau yn caniatáu ystyriaeth lawnach a mwy strategol o bolisi yn y prif feysydd trawsbynciol.

Nid yw Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd wedi sefydlu unrhyw Bwyllgorau Cabinet, ond gallwch weld cofnodion, agendâu a phapurau'r Pwyllgorau ac Is-bwyllgorau o weinyddiaethau blaenorol yno hefyd, gan ddilyn yr hyperddolen ar y chwith o'r dudalen yma.