Skip to content

4 Rhagfyr 2001

Dolenni perthnasol

O'r dudalen hon gallwch weld yr papurau ar gyfer pob cyfarfod o Gweithgor y Cabinet ar Corus 2001-2002.

Agenda cyfarfod Gweithgor y Cabinet ar Corus.

 

  • Eitem 1:  Y Fframwaith Adfywio Is-ranbarthol
Ysgrifenyddiaeth y Cabinet
Rhagfyr 2001

Cofnodion

04/12/01
Cofnodion cyfarfod Gweithgor y Cabinet ar Corus a gynhaliwyd ar 4 Rhagfyr 2001.