Skip to content

Dirprwy Weinidogion

Gwybodaeth am Ddirprwy Weinidogion, eu cyfrifoldebau a'u manylion bywgraffyddol.

Ddirprwy Weinidogion:
Rebecca Evans AC

Rebecca Evans AC

16/07/14
Manylion bywgraffyddol a chyfrifoldebau'r Dirprwy Weinidog Amaeth a Physgodfeydd.
 
Vaughan Gething AC

Vaughan Gething AC

27/06/13
Manylion bywgraffyddol a chyfrifoldebau'r Dirprwy Weinidog Trechu Tlodi
 
Ken Skates AC

Ken Skates AC

27/06/13
Manylion bywgraffyddol a chyfrifoldebau'r Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg.
 
Gwenda Thomas AC

Gwenda Thomas AC

19/03/13
Manylion bywgraffyddol a chyfrifoldebau'r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol.