Skip to content

Dydd Mawrth 18 Hydref 2011 – Cwestiynau i’r Prif Weinidog

Cyfleoedd cyflogaeth, ymestyn oriau agor meddygfeydd a ffermio mewn ardaloedd llai ffafriol oedd rhai o’r materion a godwyd yn ystod cwestiynau i’r Prif Weinidog heddiw.

Rhestr lawn o atebion i gwestiynau llafar.

Atebodd y Prif Weinidog Carwyn Jones gwestiynau ar:

  • Cyfleoedd Cyflogaeth
  • Y System Fudd-Daliadau
  • Ymestyn oriau agor Meddygfeydd
  • Y Gyllideb a’r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru
  • Tlodi
  • Ynni Adnewyddadwy
  • Gwasanaethau Iechyd yn Nhor-faen
  • Budd-daliadau Pobl sy’n Anabl
  • Gwasanaethau Iechyd y Gorllewin
  • Ffermio mewn Ardaloedd Llai Ffafriol
  • Economi Cymru
  • Denu Buddsoddiad i Ddwyrain De Cymru
  • Twf Economaidd
  • Ardal Adnewyddu Hafod

Gwyliwch y Cwestiynau i'r Prif Weinidog ar Senedd TV neu Democratiaeth Fyw y BBC

Gallwch weld trawsgrifiad llawn o'r Cwestiynau i'r Prif Weinidog ar safle Cynulliad Cenedlaethol Cymru.