Skip to content

Rhaglen Lywodraethu

Navigation

Cymunedau Mwy Diogel

7

Cymunedau Mwy Diogel

Ein hymrwymiadau
  • Gostwng nifer y troseddau ac ofn troseddu
  • Lleihau’r niwed sy’n gysylltiedig â chamddefnyddio sylweddau
  • Gostwng ac atal troseddau ieuenctid
  • Gwella diogelwch mewn cymunedau
Cymunedau Mwy Diogel i Bawb

rhaglen Cymunedau Mwy Diogel

Nod

Gwneud ein cymunedau’n fwy diogel drwy leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol, troseddu (ac ofn troseddu), camddefnyddio sylweddau, a thanau a’u heffeithiau, yn ogystal â chydgysylltu argyfyngau’n effeithiol.

Darllenwch y cyflwyniad i'r rhaglen

Dogfennau i'w lawrlwytho

cynnydd Cymunedau Mwy Diogel