Skip to content

Rhaglen Lywodraethu

Navigation

Diwylliant a Threftadaeth

12

Diwylliant a Threftadaeth

Ein hymrwymiadau
  • Ehangu mynediad i’n diwylliant, treftadaeth a chwaraeon, ac annog mwy o gyfranogiad
  • Sicrhau mwy o ddefnydd o’r Gymraeg mewn sefyllfaoedd bob dydd
Diwylliant a Threftadaeth Cymru

rhaglen Diwylliant a Threftadaeth

Nod

Cyfoethogi bywydau unigolion a chymunedau drwy ein diwylliant a’n treftadaeth.

Darllenwch y cyflwyniad i'r rhaglen

Dogfennau i'w lawrlwytho

cynnydd Diwylliant a Threftadaeth