Skip to content

Rhaglen Lywodraethu

Navigation

Addysg

3

Addysg

Ein hymrwymiadau
  • Gwella profiadau yn ystod y blynyddoedd cynnar
  • Gwella cyrhaeddiad mewn ysgolion
  • Datblygu addysg cyfrwng Cymraeg
  • Gwella Addysg Bellach ac Addysg Uwch
Addysg

rhaglen Addysg

Nod

Helpu pawb i gyflawni ei botensial, lleihau anghydraddoldeb a gwella lles economaidd a chymdeithasol.

Darllenwch y cyflwyniad i'r rhaglen

Dogfennau i'w lawrlwytho

cynnydd Addysg