Skip to content

Rhaglen Lywodraethu

Navigation

Yr Amgylchedd

11

Yr Amgylchedd

Ein hymrwymiadau
  • Byw o fewn terfynau amgylcheddol a gweithredu ar y newid yn yr hinsawdd
  • Diogelu ecosystemau iach
  • Creu mannau cynaliadwy ar gyfer pobl
Yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd

rhaglen Yr Amgylchedd

Nod

Dod yn “genedl un blaned” gan roi datblygu cynaliadwy wrth wraidd y llywodraeth.

Darllenwch y cyflwyniad i'r rhaglen

Dogfennau i'w lawrlwytho

cynnydd Yr Amgylchedd