Skip to content

Rhaglen Lywodraethu

Navigation

Cydraddoldeb

8

Cydraddoldeb

Ein hymrwymiadau
  • Sicrhau mwy o gyfle cyfartal a mynd i’r afael â gwahaniaethu
  • Cymunedau sy’n fwy cynhwysol a chydlynol
Cydraddoldeb

rhaglen Cydraddoldeb

Nod

Creu cymdeithas deg heb unrhyw fath o wahaniaethu, aflonyddu nac erledigaeth, ac iddi gymunedau cydlynol a chynhwysol.

Darllenwch y cyflwyniad i'r rhaglen

Dogfennau i'w lawrlwytho

cynnydd Cydraddoldeb