Skip to content

Rhaglen Lywodraethu

Navigation

Iechyd i'r 21ain Ganrif

4

Iechyd i'r 21ain Ganrif

Ein hymrwymiadau
  • Gwella canlyniadau iechyd drwy sicrhau bod ansawdd a diogelwch y gwasanaethau yn gwella
  • Gwella hygyrchedd a phrofiad y claf
  • Atal afiechyd a lleihau anghydraddoldebau iechyd
Gofal Iechyd ar gyfer yr 21ain Ganrif

rhaglen Iechyd i'r 21ain Ganrif

Nod

Gwell iechyd i bawb a llai o anghydraddoldeb mewn iechyd.

Darllenwch y cyflwyniad i'r rhaglen

Dogfennau i'w lawrlwytho

cynnydd Iechyd i'r 21ain Ganrif