Skip to content

Rhaglen Lywodraethu

Navigation

Cefnogi Pobl

5

Cefnogi Pobl

Ein hymrwymiadau
  • Rhoi llais cryfach i ddefnyddwyr a gofalwyr, a mwy o reolaeth dros y gwasanaethau y maent yn eu derbyn
  • Sicrhau bod pobl yn cael y cymorth y mae ei angen arnynt i fyw bywydau bodlon
Cefnogi Pobl

rhaglen Cefnogi Pobl

Nod

Sicrhau gwasanaethau safonol, integredig, cynaliadwy, diogel ac effeithiol sy’n canolbwyntio ar bobl, gan feithrin eu cryfderau a hybu eu lles.

Darllenwch y cyflwyniad i'r rhaglen

Dogfennau i'w lawrlwytho

cynnydd Cefnogi Pobl