Skip to content

Rhaglen Lywodraethu

Navigation

Cefnogi Pobl

5

Rhaglen

Y nod: Sicrhau gwasanaethau safonol, integredig, cynaliadwy, diogel ac effeithiol sy’n canolbwyntio ar bobl, gan feithrin eu cryfderau a hybu eu lles.

Fel y nodwyd yng nghyhoeddiad cyntaf y Rhaglen Lywodraethu, bob blwyddyn byddwn yn adolygu’r dystiolaeth ar ein cynnydd ac yn nodi lle bydd angen addasu’n camau er mwyn cyrraedd ein targedau.

Felly nid cyhoeddiad sy’n aros yn ei unfan yw’r Rhaglen Lywodraethu. Mae’r adroddiad eleni’n cynnwys nifer o ddiweddariadau gyda dangosyddion newydd (lle mae mesurau newydd wedi’u canfod) a chamau newydd (lle rydyn ni wedi dechrau mentrau newydd neu wedi ehangu rhai cyfredol). Mae pob un o’r newidiadau hyn i’w gweld yn fersiwn ddiwygiedig Rhaglen Lywodraethu 2013.