Skip to content

Rhaglen Lywodraethu

Navigation

Gwasanaethau Cyhoeddus

2

Gwasanaethau Cyhoeddus

Ein hymrwymiadau
  • Cefnogi gwelliant parhaus yn ein gwasanaethau cyhoeddus
  • Sicrhau bod ein cyllid yn cefnogi dulliau darparu cryfach a mwy effeithiol
  • Annog cydweithio effeithiol rhwng gwasanaethau cyhoeddus
Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghymru

rhaglen Gwasanaethau Cyhoeddus

Nod

Cynorthwyo’r gwaith o ddarparu gwasanaethau cyhoeddus effeithiol ac effeithlon sy’n diwallu anghenion pobl Cymru.

Darllenwch y cyflwyniad i'r rhaglen

Dogfennau i'w lawrlwytho

cynnydd Gwasanaethau Cyhoeddus