Skip to content

Gwasanaeth Cynghori a Chynorthwyo Llys i Blant a Theuluoedd (CAFCASS) Cymru

Gwasanaeth Cynghori a Chynorthwyo Llys i Blant a Theuluoedd

Gwasanaeth Cynghori a Chynorthwyo Llys i Blant a Theuluoedd (CAFCASS) Cymru

Swyddogaeth CAFCASS Cymru yw darparu cyngor annibynnol i Lysoedd am les plant sydd yn rhan o weithredoedd teulu. Mae pob achos yn cael eu cyfeirio atom gan Lys neu Uchel Lys.

Mae swyddfa CAFCASS Cymru yng Nghaerdydd yn symud.  O 16 Ionawr 2015, ein cyfeiriad newydd fydd:

CAFCASS Cymru
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

merch ar sgrialu

bachgen ifanc gyda tedi

Dolenni perthnasol

Yr hyn a gyflawnwyd ac a ddatblygwyd yn ystod y flwyddyn 2013 - 2014
Arolygiad Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) ar CAFCASS Cymru.
Darparu manylion ar ba gymorth a chyngor sydd ar gael.
Cynllun Strategol CAFCASS Cymru 2012-2015
Yr hyn a gyflawnwyd ac a ddatblygwyd yn ystod y flwyddyn 2013 - 2014