Skip to content

Cysylltwch â ni

Gwasanaeth Cynghori a Chynorthwyo Llys i Blant a Theuluoedd

Cysylltwch â ni

Mae manylion eich swyddfa CAFCASS Cymru leol wedi'u rhestru ar y dudalen hon.

Cysylltwch â'ch swyddfa leol os oes gennych unrhyw gwestiynau neu faterion yr hoffech eu trafod mewn perthynas â'r gwasanaethau a ddarperir gan CAFCASS Cymru.

Mae CAFCASS Cymru yn darparu gwasanaeth i bob plentyn a theulu ledled Cymru sydd wedi'i drefnu yn ôl ardal. Caiff pob ardal ei rheoli gan Bennaeth Gweithrediadau sy'n gyfrifol am roi cyngor a chymorth arbenigol ac amserol o safon mewn perthynas â gwaith cymdeithasol i’r llysoedd, ac am ddarparu gwasanaethau effeithiol i blant a theuluoedd i hybu lles plant.

Hefyd, mae’r swyddfa genedlaethol yng Nghyffordd Llandudno a’r is-swyddfeydd yng Nghaerdydd ac Abertawe yn darparu gwasanaethau datblygu a chefnogi ar draws y sefydliad.

Swyddfeydd CAFCASS Cymru

Gwent

Cangen Caerffili / Blaenau Gwent
Llawr 1, Tŷ Aberhonddu
Parc Busnes Caerffili
Van Road
Caerffili
CF83 3GG

Ffôn: 02920 921750
Ffacs: 0872 437 7306
e-bost: cafcasscymrugwent@wales.gsi.gov.uk

Cangen Casnewydd / Torfaen / Sir Fynwy
Swît 2, Llawr 3, Tŷ Clarence
Clarence Place
Casnewydd

Ffôn: 01633 582800
Ffacs: 01633 582801
e-bost: cafcasscymrugwent@wales.gsi.gov.uk

Y Canolbarth a'r Gorllewin

Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3UR

Ffôn: 0300 062 2481
e-bost: cafcasscymrumid&west@wales.gsi.gov.uk

Tŷ'r Bryn
Teras Picton
Caerfyrddin
SA31 3BS

Ffôn: 01267 245016
Ffacs: 01267 245013
e-bost: cafcasscymrumid&west@wales.gsi.gov.uk

Is-swyddfa
Tŷ Winchway
Winch Lane
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1RE

Ffôn: 01437 752150
Ffacs: 01437 752162
e-bost: cafcasscymrumid&west@wales.gsi.gov.uk

Ladywell House
Stryd y Parc
Y Drenewydd 
Powys
SY16 1JB

Ffôn: 0300 025 3370
Fax: 0300 025 3379
e-bost: cafcasscymrumid&west@wales.gsi.gov.uk

Adeiladau Llywodraeth
Heol Spa Ddwyrain
Llandrindod
Powys LD1 5HA

Tel: 01597 828820
Fax: 01597 828823
e-bost: cafcasscymrumid&west@wales.gsi.gov.uk

Y Gogledd

Porthdy Grosvenor
1 Heol Grosvenor
Wrecsam
LL11 1BS

Ffôn: 01978 368450
Ffacs: 01978 357003
e-bost: cafcasscymrunorthwales@wales.gsi.gov.uk

Llywodraeth Cymru
Sarn Mynach
Cyffordd Llandudno
LL31 9RZ

Ffôn: 0300 062 5821
Ffacs: 0300 062 5058
e-bost: cafcasscymrunorthwales@wales.gsi.gov.uk

Penrallt
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1EP

Ffôn: 01286 662328
Ffacs: 01286 662355
e-bost: cafcasscymrunorthwales@wales.gsi.gov.uk

Y De

Llys y Delyn
107-111 Cowbridge Road East
Caerdydd
CF11 9AG

Ffôn: 02920 647900
Ffacs: 02920 398538
e-bost: cafcasscymrusouthwales@wales.gsi.gov.uk

Parc Busness Rhydycar
Merthyr Tydfil
CF48 1UZ

Ffôn:  03000 628877
Ffacs: 03000 628843
email: cafcasscymrusouthwales@wales.gsi.gov.uk

Y De-orllewin

Cangen Pen-y-bont ar Ogwr a Bro Morgannwg
Rhan o’r Llawr Daear
31 Ffordd yr Hen Gae
Parc Bocam
Pen-y-bont ar Ogwr
CF35 5LJ

Ffôn: 01656 776100
Ffacs: 01656 776101
e-bost: cafcasscymrusouthwest@wales.gsi.gov.uk

Cangen Abertawe / Castell-nedd Port Talbot
Tŷ’r Llyn
Clos y Cwm
Parc Anturiaeth Abertawe
SA6 8AH

Ffôn: 01792 675600
Ffacs: 01792 675620
e-bost: cafcasscymrusouthwest@wales.gsi.gov.uk

Rhaglen Cyfraith Breifat - Tim Gweinyddol Canolog

Parc Busnes Rhydycar
Merthyr Tydfil
CF48 1UZ

Ffôn:  03000 628855
Ffacs: 03000 628843

Y Swyddfa Genedlaethol

Llys y Delyn
107-111 Cowbridge Road East
Caerdydd
CF11 9AG

Ffôn: 02920 647979
Ffacs: 02920 398540
E-bost: Cafcasscymru@Wales.gsi.gov.uk

Hefyd, gall plant a phobl ifanc anfon e-bost atom yn: MyVoiceCafcassCymru@Wales.gsi.gov.uk 

Cyfeiriad e-bost ar gyfer ymholiadau’r wasg: Cafcasscymru@Wales.gsi.gov.uk

Y Swyddfeydd Corfforaethol

Swyddfa'r Gyfarwyddiaeth (y Gogledd a'r Canolbarth)
Llywodraeth Cymru
Sarn Mynach
Cyffordd Llandudno
LL31 9RZ

Ffôn: 0300 062 5500
Ffacs: 0300 062 5049

Swyddfa'r Gyfarwyddiaeth (Y De-ddwyrain)
Llys y Delyn
107-111 Cowbridge Road East
Caerdydd
CF11 9AG

Ffôn: 02920 647979
Ffacs: 02920 398540

Swyddfa'r Gyfarwyddiaeth (Y De-orllewin)
Tŷ'r Llyn – Clos Llyn Cwm
Parc Anturiaeth Abertawe
Abertawe
SA6 8AH

Ffôn: 01792 765887

Dolenni perthnasol

Mae CAFCASS Cymru am ddarparu’r gwasanaeth gorau posibl, ac rydym yn croesawu adborth gan bawb sy’n defnyddio ein gwasanaethau.