Skip to content

Ymgynghori

Ymgynghori

Cyfle i ddweud eich dweud am yr hyn sy'n digwydd yng Nghymru.

Rhestr o'r ymgyngoriadau

Ychwanegwyd yn ddiweddar
 
81 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 21 Tachwedd 2014
 
Bydd y canllawiau hyn yn helpu awdurdodau lleol i gynnal asesiadau ansawdd uchel o lety.
81 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 21 Tachwedd 2014
 
Nod y canllawiau drafft yw helpu awdurdodau lleol i ddylunio safleoedd Sipsiwn a Theithwyr yn briodol.
81 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 21 Tachwedd 2014
 
Nod y canllawiau drafft yw ceisio helpu awdurdodau lleol i reoli safleoedd Sipsiwn a Theithwyr yn briodol.
42 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 13 Hydref 2014
 
Mae Gweinidogion Cymru yn ymgynghori ar ganllawiau drafft ynghylch digwyddiadau hysbysadwy ar gyfer Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (RSL).
70 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 10 Tachwedd 2014
 
Diweddariad ar gynnydd a chynigion - ar gyfer sylwadau
60 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 31 Hydref 2014
 
Mae’r ymgynghoriad hwn yn gofyn am farn unigolion ar y diwygiadau arfaethedig i gyfyngiadau pwysau cyfreithiol cerbydau symudedd.
59 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 30 Hydref 2014
 
Mae’r ddogfen ymgynghori hon yn nodi cynnig ar gyfer datblygu Asesiadau o Ddigonolrwydd Gofal Plant yng Nghymru yn y dyfodol.
59 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 30 Hydref 2014
 
Rydym yn ceisio’ch barn am Panel Cynghori ar Amaethyddiaeth Cymru.
59 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 30 Hydref 2014
 
Mae ymchwil yn dangos bod Sipsiwn a Theithwyr yn dioddef yn anghymesur o gymharu â'r boblogaeth yn gyffredinol o ran cael mynediad at ofal iechyd a chanlyniadau iechyd.
65 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 05 Tachwedd 2014
 
Mae’r Adran Fusnes, Arloesi a Sgiliau (BIS) wedi lansio ymgynghoriad ar y newidiadau i Reoliadau Batris a Chronaduron (Eu Rhoi ar y Farchnad) 2008.