Skip to content

Ymgynghori

Amddiffyn plant yng Nghymru trefniadau ar gyfer adolygiadau ymarfer plant aml-asaintaeth - Cannlawiau drafft

Rydym yn ceisio’ch barn am drefniadau newydd arfaethedig ar gyfer Adolygiadau Ymarfer Plant (CPR).
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 09/01/2012
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 02/04/2012

Diben y fframwaith newydd yw disodli’r system Adolygiadau Achosion Difrifol bresennol.   Fel rhan o’r fframwaith CPR newydd, cynhelir gwahanol fathau o adolygiadau yn dibynnu ar natur y digwyddiad ac amgylchiadau’r plentyn o dan sylw.  

Trefnwyd dau weithdy ar gyfer ymarferwyr i ddarparu manylion pellach. Cynhelir y cyntaf yn Abertawe ar 20 Ionawr 2012 a’r ail yng Nghonwy ar 14 Mawrth 2012.

Gwahoddir ymarferwyr i wneud cais am fynychu un o’r digwydiadau hyn trwy ebostio ChildPracticeReviewConsultation@Wales.GSI.Gov.UK