Skip to content

Ymgynghori

Cylchlythyr ymgynghoriadau

Cewch y diweddaraf ynghylch ymgynghoriadau Llywodraeth Cymru.

Mae eich barn chi yn bwysig i ni. Mae eich mewnbwn chi yn ein helpu ni i wella ein syniadau ac i lywio ein gwaith er mwyn gwneud polisïau yn fwy effeithlon.

Rydym yn cyhoeddi e-bost wythnosol sy'n cynnwys crynodeb o ymgynghoriadau sydd newydd eu hagor, yn ogystal â'r rheini sydd ar fin cau. Mae hi'n ffordd dda o gadw mewn cysylltiad â beth sy'n mynd ymlaen yng Nghymru ac o wneud yn si?r eich bod chi'n cael siawns i fynegi'ch barn ar y datblygiadau diweddaraf.

Sut i geisio'r cylchlythyr

I gofrestru, cliciwch ar 'Cofrestru' yng nghornel dde uchaf y dudalen hon a dilyn y cyfarwyddiadau.

Enghraifft o gylchlythyr ymgynghoriadau

Enghraifft o gylchlythyr ymgynghoriadau