Skip to content

Ysgrifennydd wedi'i benodi ar gyfer Ymchwiliad E.coli

Ysgrifennydd wedi'i benodi ar gyfer Ymchwiliad E.coli

Heddiw, croesawodd Dr Brian Gibbons, y Gweinidog Iechyd, benodiad Ceri Breeze yn Ysgrifennydd ar gyfer yr ymchwiliad i'r achosion E.coli diweddar.  

Dywedodd Dr Gibbons: "Rydym i gyd yn ymwybodol o'r effaith y cafodd yr achosion E.Coli ar nifer o deuluoedd yn Ne Cymru. Mae penodi Ceri yn Ysgrifennydd yr Ymchwiliad yn dangos bod pethau'n symud ymlaen. Mae llawer o waith i'w wneud cyn y gall yr Ymchwiliad ddechrau, ac rwy'n hyderus y bydd yn gallu bwrw ymlaen â'r trefniadau mor gyflym â phosibl."

Dywedodd yr Athro Hugh Pennington: "Rwy'n croesawi penodiad Ceri Breeze. Mae'n gam hanfodol ymlaen yn y broses ymchwilio. Rydym eisoes wedi cwrdd ac yn cydnabod bod llawer o waith o'n blaenau. Ond rydym bellach wedi dechrau arni.              

Ychwanegodd Ceri Breeze: "Rwy'n cydnabod pwysigrwydd yr Ymchwiliad hwn ac yn falch iawn o gael fy mhenodi'n Ysgrifennydd. Rwy'n edrych ymlaen at weithio â'r Athro Pennington, ac rwyf bellach wrthi'n bwrw ymlaen â'r trefniadau."

Nodiadau:

Mae Ceri Breeze yn uwch was sifil, ac yn Bennaeth ar Is-adran Strategaeth Iechyd y Cyhoedd yn Llywodraeth y Cynulliad ar hyn o bryd. Mae'n byw ger Pontypridd ac yn briod, ac mae ganddo ddau o blant sydd yn y brifysgol.
Cafodd ei addysgu yn Ysgol Ramadeg y Bechgyn ym Mhontypridd ac yn Ysgol Gyfun Bryn Celynnog. Wedyn, bu'n astudio ym Mhrifysgol Caerdydd ac yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Casnewydd.

Mae Ysgrifennydd yr Ymchwiliad yn gyfrifol am yr holl drefniadau. Bydd yn cydweithio'n agos â'r Cadeirydd, ac yn rheoli rhaglen waith eang a thîm yr Ymchwiliad er mwyn sicrhau bod yr Ymchwiliad yn mynd rhagddo'n ddidrafferth ac yn cyflawni ei amcanion.