Skip to content

Tegwch ac atebolrwydd: setliad ariannu newydd i Gymru

Dolenni perthnasol

Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Mae adroddiad terfynol y Comisiwn yn dangos sut y gellir sefydlu system o ariannu sydd yn seiliedig ar anghenion yn lle fformiwla Barnett, tra hefyd yn argymell datganoli rhai pwerau trethu a benthyca i Gymru.