Skip to content

Tegwch ac atebolrwydd: setliad ariannu newydd i Gymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae adroddiad terfynol y Comisiwn yn dangos sut y gellir sefydlu system o ariannu sydd yn seiliedig ar anghenion yn lle fformiwla Barnett, tra hefyd yn argymell datganoli rhai pwerau trethu a benthyca i Gymru.