Skip to content

Deddfwriaeth

Dolenni perthnasol

Bydd Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda chyhoeddwr cyfreithiol blaenllaw i ddatblygu gwyddoniadur ar-lein o gyfraith Cymru, fel rhan o’r ymdrech i’w gwneud yn haws cael gafael ar ddeddfwriaeth.
Mae’r dudalen hon yn nodi prif ddarpariaethau Deddf Llywodraeth Cymru 2006.
Prif Weinidog Cymru sy’n cyhoeddi Rhaglen Ddeddfwriaethol Cymru ar ôl ethol Llywodraeth newydd Cymru.

Mae ei blaenoriaethau a’i dyheadau deddfwriaethol wedi’u hamlinellu ar gyfer ei thymor o bum mlynedd a byddant yn cael eu diweddaru’n flynyddol.

Mae deddfwriaeth yn offeryn allweddol ar gyfer Gweinidogion Cymru er mwyn iddynt roi polisïau ar waith yng Nghymru er budd y bobl. Mae Deddf Llywodraeth Cymru 2006 yn galluogi Llywodraeth Cymru i gyflwyno ei rhaglen ei hun o ddeddfwriaeth.

Yn sgil y bleidlais Ie ar 3 Mawrth 2011 yn y refferendwm ar roi mwy o bwerau deddfu i’r Cynulliad Cenedlaethol a chychwyn Rhan 4 o Ddeddf Llywodraeth Cymru bydd y rhaglen ddeddfwriaethol yn cynnwys Biliau’r Cynulliad.

Mae gennym hefyd fathau eraill ac ychwanegol o ddeddfwriaeth i’n galluogi ni i gyflwyno polisïau sef:

  • Is-ddeddfwriaeth
  • Gorchmynion Trosglwyddo Swyddogaethau
  • Biliau Seneddol y DU.

Mae’n bosibl y bydd Llywodraeth Cymru yn ceisio ymestyn y pynciau hynny y gall Cynulliad Cenedlaethol Cymru basio Biliau’r Cynulliad yn eu cylch fel y rhestrwyd yn Atodlen 7 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.
 
Mae’r ddeddfwriaeth a gyflwynir gan Lywodraeth Cymru yn ddarostyngedig i weithdrefnau gwahanol ac mae’n bosibl y bydd angen i Gynulliad Cenedlaethol Cymru graffu arni a’i chymeradwyo.