Skip to content

Refferendwm Cymru 2011

Dolenni perthnasol

Carwyn Jones, y Prif Weinidog, ac Ieuan Wyn Jones, y Dirprwy Brif Weinidog
Mae’r dudalen hon yn nodi prif ddarpariaethau Deddf Llywodraeth Cymru 2006.
Heddiw, croesawodd Llywodraeth Cynulliad Cymru y bleidlais "Ie" hanesyddol a fydd yn rhoi mwy o bwerau deddfu i Gynulliad Cenedlaethol Cymru.
Dyn yn pleidleisio
Ar 3 Mawrth 2011, pleidleisiodd pobl ledled Cymru yn y refferendwm ar bwerau deddfu Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Pleidleisiodd y mwyafrif o blaid y cynnig yn y refferendwm. Dyma'r cwestiwn, ynghyd â'r canlyniadau terfynol:

Cwestiwn y Refferendwm

A ydych yn dymuno i’r Cynulliad allu llunio deddfau ar bob mater yn yr 20 maes pwnc y mae ganddo bwerau ynddynt?

Canlyniadau'r Refferendwm

63.5% y rheini a bleidleisiodd "ie" yn y refferendwm
36.5% y rheini a bleidleisiodd "na" yn y refferendwm

Beth nesaf? Bellach, gall y Cynulliad wneud cyfreithiau i Gymru ar bynciau y mae’r Cynulliad a Llywodraeth y Cynulliad yn gyfrifol amdanynt eisoes, heb ofyn am ganiatâd Senedd y DU yn gyntaf. Mae hwn yn ddatblygiad arwyddocaol i ddatganoli yng Nghymru.