Skip to content

Cynnal y Refferendwm

Ar 2 Chwefror 2010, yn sgil canfyddiadau Confensiwn Cymru Gyfan, cyhoeddodd Prif Weinidog Cymru a Dirprwy Brif Weinidog Cymru eu bwriad i ofyn am Refferendwm ar bwerau newydd i'r Cynulliad.

Yr wythnos ganlynol, ar 9 Chwefror 2010, cynhaliodd Aelodau'r Cynulliad ddadl ar y cynnig yn y Cyfarfod Llawn. Pleidleisiodd 53 o aelodau o blaid y cynnig, gyda neb yn pleidleisio yn ei erbyn a neb yn atal ei bleidlais.

Ar 17 Chwefror 2010, cyflwynodd Prif Weinidog Cymru hysbysiad ffurfiol i Ysgrifennydd Gwladol Cymru o benderfyniad y Cynulliad i gynnal refferendwm ar ragor o bwerau deddfu. Roedd yr hysbysiad yn  gofyn am wneud argymhelliad i’w Mawrhydi yn y Cyngor i wneud Gorchymyn yn y Cyfrin Gyngor at y diben hwn.  Ar 16 Mehefin, cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Gwladol ei  hymateb. Roedd yr ymateb hwn hefyd yn ei gwneud yn glir mai'r nod oedd cynnal refferendwm yn ystod chwarter cyntaf 2011.