Skip to content

2009
Gorchmynion Llinell y Ddeddf Priffyrdd - 2009

Gorchymyn Cefnffordd Caerdydd i Lanconwy (yr A470) (Cwm-bach i'r Bontnewydd ar Wy) 2009

06/01/10
Daw'r Gorchymyn hwn i rym ar 06 Ionawr 2010.
 

Gorchymyn Cefnffordd Llundain I Abergwaun (Yr A40) (Gwelliant Wrth The Kell, Trefgarn) 2009

11/12/09
Daw'r Gorchymyn hwn i rym ar 11 Rhagfyr 2009.
 

Gorchymyn Cefnffordd Abergwaun i Fangor (Yr A487) (Ffordd Osgoi Porthmadog, Minffordd a Thremadog a Thynnu Statws Cefnffordd) 2009

25/06/09
Daw'r Gorchymyn hwn i rym ar 25 Mehefin 2009.
 

Cynllun Cyngor Sir Dinas a Sir Caerdydd (Croesfan Afon Elái) 2008

22/05/09
Daw'r Gorchymyn hwn i rym ar 22 Mai 2009.
 

Gorchymyn Cefnffordd Abertawe i Fanceinion (yr A483) (Gwelliant Llandysilio) 2009

09/01/09
Daw'r Gorchymyn hwn i rym ar 9 Ionawr 2009.