Skip to content

2004
 

Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Llanddewi Felffre, Sir Benfro) (Terfyn Cyflymder 50 mya) 2004

16/11/04
Daw'r Gorchymyn hwn i rym ar 1 Rhagfyr 2004 a’i enw yw Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Llanddewi Felffre, Sir Benfro) (Terfyn Cyflymder 50 MYA) 2004
 

Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Cilfan rhwng Pontypridd ac Abercynon, Rhondda Cynon Taf (Cyfyngu ar Aros) 2004

20/10/04
Daw'r Gorchymyn hwn i rym ar 25 Hydref 2004 a'i enw yw Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Cilfan rhwng Pontypridd ac Abercynon, Rhondda Cynon Taf (Cyfyngu ar Aros) 2004
 

Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Penmaen-mawr - Conwy Morfa, Conwy) (Dileu Cyfyngiadau) 2004

20/10/04
Daw'r Gorchymyn hwn i rym ar 25 Hydref 2004 a'i enw yw Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Penmaen-mawr - Conwy Morfa, Conwy) (Dileu Cyfyngiadau) 2004
 

Gorchymyn Cefnffordd Caer i Gaergybi (A55) (Ffyrdd Ymyl Llwybr Ceffylau Lôn Nant-y-Faenol) 2004

14/10/04
Awdurdodir Cynulliad Cenedlaethol Cymru mewn perthynas â’r gefnffordd yn Sir Ddinbych i adeiladu’r briffordd newydd a ddangosir ar y cynllun a adneuwyd ac y rhoddwyd y cyfeirnod 1 iddi, gyda llinell ganol y briffordd newydd yn cael ei nodi ar y cynllun hwnnw gan linell ddu ddi-dor â dotiau o bob tu ...
 

Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Scleddau, Sir Benfro) (Terfyn Cyflymder 50 MYA) 2004

05/10/04
Daw'r Gorchymyn hwn i rym ar 18 Hydref 2004 a’i enw yw Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Scleddau, Sir Benfro) (Terfyn Cyflymder 50 MYA) 2004
 

Gorchymyn Cefnffordd yr A44 (Llanbadarn Fawr i Lanyrafon, Aberystwyth, Ceredigion) (Terfyn Cyflymder 40mya) 2004

20/09/04
Daw’r Gorchymyn hwn i rym ar 27 Medi 2004, a’i enw yw Gorchymyn Cefnffordd yr A44 (Llanbadarn Fawr i Lanyrafon, Aberystwyth, Ceredigion) (Terfyn Cyflymder 40 MYA) 2004
 

Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Ffordd Osgoi y Waun, Wrecsam) (Clirffordd) 2004

13/09/04
Daw’r Gorchymyn hwn i rym ar 24 Medi 2004 a’i enw yw Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Ffordd Osgoi y Waun, Wrecsam) (Clirffordd) 2004
 

Gorchymyn Cefnffordd yr A466 (Cylchfan Newhouse i Gylchfan High Beech, Cas-gwent, Sir Fynwy) (Terfyn Cyflymder 40 MYA Dros Dro)

13/08/04
Gorchymyn Cefnffordd yr A466 (Cylchfan Newhouse i Gylchfan High Beech, Cas-gwent, Sir Fynwy) (Terfyn Cyflymder 40 MYA Dros Dro)
 

Rheoliadau Traffordd yr M4 (Port Talbot, Castell-nedd Port Talbot) (Terfyn Cyflymder 50 MYA) 2004

24/07/04
Daw'r Rheoliadau hyn i rym ar 4 Medi 2004 a'u henw yw Rheoliadau Traffordd yr M4 (Port Talbot, Castell-nedd Port Talbot) (Terfyn Cyflymder 50 MYA) 2004
 

Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Cilfan Ffordd Mona, Ynys Môn) (Cyfyngu ar Aros) 2004

23/06/04
1. Daw'r Gorchymyn hwn i rym ar 1 Gorffennaf 2004, a'i enw yw Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Cilfan Ffordd Mona, Ynys Môn) (Cyfyngu ar Aros) 2004
 

Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Cilfan Ffordd Caergybi, Ynys Môn) (Cyfyngu ar Aros) 2004

23/06/04
Daw'r Gorchymyn hwn i rym ar 1 Gorffennaf 2004, a'i enw yw Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Cilfan Ffordd Mona, Ynys Môn) (Cyfyngu ar Aros) 2004
 

Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Cylchfan yr Anglesey Arms i Fryn Haul, Ynys Môn) (Gwahardd Aros) 2004

23/06/04
Daw'r Gorchymyn hwn i rym ar 1 Gorffennaf 2004 a'i enw yw Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Cylchfan yr Anglesey Arms i Fryn Haul, Ynys Môn) (Gwahardd Aros) 2004
 

Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Dinas, Sir Benfro) (Terfynnau Cyflymder 30 MYA a 40 MYA) 2004

08/06/04
Daw'r Gorchymyn hwn i rym ar 28 Mehefin 2004, a’i enw yw Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Dinas, Sir Benfro) (Terfynnau Cyflymder 30 MYA a 40 MYA) 2004
 

Gorchymyn Cefnfforddyr A55 (Bae Colwyn - Llanddulas, Conwy) (Terfyn Cyflymder 40 MYA Dros Dro) 2004

26/05/04
Daw’r Gorchymyn hwn i rym ar 5 Mehefin 2004 a’i enw yw Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Bae Colwyn - Llanddulas, Conwy) (Terfyn Cyflymder 40 mya Dros Dro) 2004
 

Gorchymyn Cau Priffyrdd (Shaw Close, Llanrumney, Caerdydd) 2004

14/05/04
Gorchymyn Cau Priffyrdd (Shaw Close, Llanrumney, Caerdydd) 2004
 

Gorchymyn Cefnfforddyr A55 (Bae Colwyn - Llanddulas, Conwy) (Terfyn Cyflymder 40 MYA Dros Dro) 2004

10/05/04
Daw’r Gorchymyn hwn i rym ar 5 Mehefin 2004 a’i enw yw Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Bae Colwyn - Llanddulas, Conwy) (Terfyn Cyflymder 40 mya Dros Dro) 2004
 

Gorchymyn (Dirymu) Gorchymyn Cefnffordd (A55) (Penmaen-Mawr, Gwynedd) (Gwahardd Troi I'r Dde) 1990, 2004

07/05/04
Daw’r Gorchymyn hwn i rym ar 13 Mai 2004 a’i enw yw Gorchymyn (Diddymu) Gorchymyn Cefnffordd (A55) (Penmaenmawr, Gwynedd) (Gwahardd Troi i’r Dde) 1990, 2004
 

Gorchymyn Cefnffordd Abergwaun I Fangor (A487) (Llwyncelyn, Ffos-Y-Ffin A Henfynyw, Ceredigion) (Terfyn Cyflymder 40 Mya) 2004

06/05/04
Daw'r Gorchymyn hwn i rym ar 13 Mai 2004, a'i enw yw Gorchymyn Cefnffordd Abergwaun i Fangor (A487) (Llwyncelyn, Ffos-y-Ffin a Henfynyw, Ceredigion) (Terfyn Cyflymder 40 MYA) 2004
 

Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Ffair-fach, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin) (Terfyn Cyflymder 40 MYA) 2004

05/05/04
Daw'r Gorchymyn hwn i rym ar 10 Mai 2004, a’i enw yw Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Ffair-fach, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin) (Terfyn Cyflymder 40 MYA) 2004
 

Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Cyffordd Meidrim, Sir Gaerfyrddin) (Codi Cyfyngiadau) 2004

27/04/04
Daw’r Gorchymyn hwn i rym ar 30 Ebrill 2004 a’i enw yw Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Cyffordd Meidrim, Sir Gaerfyrddin) (Codi Cyfyngiadau) 2004
 

Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Crossgates, Powys) (Terfyn Cyflymder 30 MYA) 2004

20/04/04
Mae’r Gorchymyn hwn yn dod i rym ar 3 Mai 2004 a gellir cyfeirio ato fel Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Crossgates, Powys) (Terfyn Cyflymder 30 MYA) 2004
 

Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Ffordd Penglais, Aberystwyth, Ceredigion) (Terfyn Cyflymder 40 MYA) 2004

24/03/04
Daw'r Gorchymyn hwn i rym ar 5 Ebrill 2004 a’i enw yw Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Ffordd Penglais, Aberystwyth, Ceredigion) (Terfyn Cyflymder 40 MYA) 2004
 

Gorchymyn (Amrywio) Gorchymyn y Gefnffordd (Llandybie, Dyfed)(Terfynau Cyflymder) 1978, 2004 (Saesneg yn Unig)

24/03/04
Daw'r Gorchymyn hwn i rym ar 5 Ebrill 2004 a'i enw yw Gorchymyn (Amrywio) Gorchymyn y Gefnffordd (Llandybie, Dyfed) (Terfynau Cyflymder) 1978, 2004
 

Gorchymyn Cefnffordd (yr A487) Abergwaun i Fangor (Pen-parc, Aberteifi, Ceredigion)(Terfyn Cyflymder 40MYA) 2004

18/03/04
Daw'r Gorchymyn hwn i rym ar 29 Mawrth 2004, a'i enw yw Gorchymyn Cefnffordd (yr A487) Abergwaun i Fangor (Pen-parc, Aberteifi, Ceredigion) (Terfyn Cyflymder 40 MYA) 2004
 

Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Ffordd Osgoi Cefn Bychan, Wrecsam) (Clirffordd) 2004

28/01/04
Daw'r Gorchymyn hwn i rym ar 9 Chwefror 2004 a’i enw yw Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Gresffordd i Ffordd yr Wyddgrug, Wrecsam) (Gwahardd Cerbydau a Therfyn Cyflymder 40 MYA Dros Dro) 2004
 

Gorchymyn Cefnffordd yr A477 (Llan-teg, Sir Benfro) (Terfynau Cyflymder 40 MYA a 50 MYA ) 2004

28/01/04
Daw’r Gorchymyn hwn i rym ar 31 Ionawr 2004, a’i enw yw Gorchymyn Cefnffordd yr A477 (Llan-teg, Sir Benfro) (Terfynau Cyflymder 40 MYA a 50 MYA) 2004