Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Y newyddion diweddaraf

Mae Huw Lewis, y Gweinidog Addysg, wedi lansio cynllun newydd Llywodraeth Cymru i wella addysg a sicrhau bod pob dysgwr yng Nghymru yn cael cyfleoedd dysgu ac addysgu rhagorol.

Bydd hwb ariannol o £37 miliwn ar gyfer tai yn gwneud gwahaniaeth mawr i fywydau miloedd o bobl ledled y wlad ac yn hwb hefyd i’n heconomi.

Mae Dr Ruth Hussey yn amlinellu'r camau y mae angen i'r genedl eu cymryd i fynd i'r afael â phroblemau iechyd y boblogaeth

Cyhoeddodd Jane Hutt gyllid ychwanegol o £425m i GIG Cymru yn y flwyddyn hon a’r flwyddyn nesaf er mwyn darparu gwasanaethau iechyd cynaliadwy o ansawdd uchel.

 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Hydref 2014
Ll M M I G S S
<< Med    
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
I'n dilyn ni trowch i