Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Y newyddion diweddaraf

Cyllid i dreialu dulliau newydd, mwy effeithiol o ddarparu trafnidiaeth gyhoeddus, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig.

Mae buddsoddiad o Ewrop yn helpu i ddod â Band Eang y Genhedlaeth Nesaf i 96% o gartrefi a busnesau Cymru erbyn 2016. Dyna oedd gan Jane Hutt, y Gweinidog Cyllid, i’w ddweud heddiw.

Mae Genpower am greu i fyny at 35 o swyddi newydd yn Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau, gyda chymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru.

Mae Alun Davies, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol, wedi cyhoeddi y bydd y Llywodraeth yn rhoi dros £3.7 miliwn er mwyn helpu i amddiffyn cartrefi a busnesau Ceredigion rhag llifogydd ac erydu arfordirol

Wrth i’r diwydiant ymwelwyr yng Nghymru dorchi llewys ar gyfer penwythnos prysur y Pasg, dengys ffigurau a gyhoeddwyd y bu 2013 yn flwyddyn a hanner i dwristiaeth gyda Chymru’n gweld cynnydd yn nifer yr ymwelwyr er i Brydain gyfan weld gostyngiad yn nifer a gwariant ymwelwyr domestig.

 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2012
Ll M M I G S S
<< Maw   Mai >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
I'n dilyn ni trowch i