Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Y newyddion diweddaraf

Bydd gwasanaeth rhyngrwyd cyflym iawn ar gael ar faes y Sioe Frenhinol am y tro cyntaf eleni, diolch i raglen Cyflymu Cymru.

Bydd byrddau iechyd yn cymryd camau i godi nifer y gwelyau sydd ar gael i gleifion sy'n ddifrifol wael drwy fynd i'r afael â'r oedi wrth drosglwyddo gofal, cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd heddiw.

Mae Prif Weinidog Cymru wedi lansio’r cyfnod enwebu ar gyfer Gwobrau Dewi Sant y flwyddyn nesaf. Mae’n galw ar bobl Cymru i fanteisio ar y cyfle hwn i gydnabod pobl eithriadol.

Bydd yr orsaf reilffordd ar ei newydd wedd yn Llandudno yn dod yn rhan annatod o economi twristiaeth a busnes y dref, dywedodd y Gweinidog Cyllid Jane Hutt heddiw.

Yn ôl Rebecca Evans, y Dirprwy Weinidog Amaeth a Physgodfeydd newydd, roedd  fraint o’r mwyaf cael ei phenodi i’r rôl hon.  Mae hi’n edrych ymlaen at gydweithio’n agos â diwydiant ffermio Cymru a chreu dyfodol cyffrous iddo.

 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mehefin 2012
Ll M M I G S S
<< Mai   Gor >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
I'n dilyn ni trowch i