Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Y newyddion diweddaraf

Bydd rhwymedigaeth gyfreithiol ar bobl i roi gwybod am unrhyw blentyn neu oedolyn y maen nhw’n credu sydd mewn perygl o gael ei gam-drin neu’i esgeuluso yn cael ei rhoi ar waith yng Nghymru yn 2016.

Mae Dr Ruth Hussey, Prif Swyddog Meddygol Cymru, yn annog pobl dros 65 oed, y rheini dan 65 oed sydd mewn grwpiau risg a menywod beichiog i gael eu brechu rhag y ffliw.

Bydd llinell gymorth yn rhoi cymorth hanfodol i ddioddefwyr cam-drindomestig yn cael ei gweithredu dros gyfnod y Nadolig a’r FlwyddynNewydd, meddai Leighton Andrews.

Mae’r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, Lesley Griffiths, wedi cyhoeddi heddiw ei bod yn rhoi £400,000 i ddarparu gofal plant tu allan i’r ysgol i deuluoedd ym mhob rhan o Gymru.

Roedd mwy na 30,000 o alwadau 999 am wasanaeth ambiwlans brys yng Nghymru yn ystod y flwyddyn ddiwethaf wedi bod ar gyfer mân afiechydon fel y ddannodd, dolur gwddf, peswch ac annwyd, meddai’r Dirprwy Weinidog Iechyd Vaughan Gething

 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mehefin 2012
Ll M M I G S S
<< Mai   Gor >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
I'n dilyn ni trowch i