Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Y newyddion diweddaraf

Heddiw, mae Lesley Griffiths, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi wedi cyhoeddi penodi yr Athro Sally Holland fel Comisiynydd Plant newydd Cymru.

Bydd buddsoddiad o £70m yn GIG Cymru yn cyfrannu at ddatblygu gwasanaethau iechyd lleol, integreiddio iechyd a gofal cymdeithasol a gwella gwasanaethau canser, cardiaidd a strôc.

Mae Cynllun Rheoli Traethlin y Gogledd yn nodi mai cynnal yramddiffynfeydd arfordirol presennol yw’r ffordd orau o reoli’r pergylllifogydd.

Bydd y gwasanaethau ambiwlans brys yn elwa o hwb ariannol gwerth £11m gan Lywodraeth Cymru, yn ôl cyhoeddiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Mark Drakeford heddiw.

 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Gorffennaf 2012
Ll M M I G S S
<< Meh   Aws >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i