Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Y newyddion diweddaraf

Llywodraeth Cymru ar y trywydd cywir i daro ei darged uchelgeisiol o ddarparu 10,000 o gartrefi fforddiadwy ychwanegol erbyn mis Mai 2016.

Dengys ffigurau diweddaraf bod marchnadoedd tramor yn dechrau dod at eu hunain gyda cynnydd sylweddol yn nifer y bobl o dramor â ymwelodd â Chymru.

Bydd y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, Lesley Griffiths yn sôn ambwysigrwydd adfywio yn y gwaith o drechu tlodi, wrth iddi annerch mewnuwchgynhadledd genedlaethol yn hwyrach heddiw.

Mae Gweinidog yr Economi, Edwina Hart wedi agor Pencadlys Ewropeaidd uwch-fodern a Chanolfan Weithrediadau Diogelwch Alert Logic yng Nghaerdydd

 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Gorffennaf 2012
Ll M M I G S S
<< Meh   Aws >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i