Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Y newyddion diweddaraf

Huw Lewis, y Gweinidog Addysg, wedi croesawu’r ystadegau terfynol ar ganlyniadau arholiadau disgyblion 15 a 17 mlwydd oed

Wrth i Lywodraeth Cymru gyhoeddi ystadegau am amddifadedd ledled Cymru heddiw, mae Lesley Griffiths, wedi amlinellu ei hymrwymiad parhaus i helpu’r cymunedau mwyaf difreintiedig.

Buddsoddiad £1m, gyda chymorth £385,000 o Gronfa Twf Economaidd Cymru, eisoes wedi creu tri-ar-deg o swyddi newydd ac wedi diogelu 37 arall yn ei bencadlys yn Aberdaugleddau.

Mae Lesley Griffiths, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi wedi mynegi ei phryder ynghylch y cynnydd sydyn yn y sancsiynau lles sy'n cael eu gosod ar lawer o bobl a allai fod yn fregus yng Nghymru.

 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Tachwedd 2014
Ll M M I G S S
<< Hyd    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
I'n dilyn ni trowch i