Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Busnes a'r economi

Tudalen 1 o 33 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
30 Medi 2014
Mae Clam’s Cakes, sy’n gwneud cacennau â llaw i safleoedd annibynnol ar draws y Deyrnas Unedig – ar eu ffordd i wneud £1 miliwn o drosiant eleni wedi iddyn nhw symud i safle mwy yng Nglynebwy.
 
29 Medi 2014
Mae busnesau manwerthu ledled Cymru’n cael eu hannog i fanteisio ar gynllun rhyddhad ardrethi allai haneru eu biliau ardrethi - gan helpu i weld defnydd yn cael ei wneud ar eiddo gwag ar yr un pryd.
 
24 Medi 2014
Mae Edwina Hart, Gweinidog yr Economi wedi penodi Syr Terry Matthews yn Gadeirydd Bwrdd Dinas-ranbarth Bae Abertawe.
 
16 Medi 2014
Mae cwmni Asalus Medical Instruments o Gaerdydd yn dathlu ar ôl ennill contractau newydd i gyflenwi cyfarpar uwchdechnolegol i ysbytai diolch i gymorth gan Lywodraeth Cymru.
 
10 Medi 2014
Mae Quantum Advisory - y cwmni arbenigol o actwariwyr pensiwn ac ymgynghorwyr budd-daliadau sydd â'u pencadlys yng Nghaerdydd yn parhau i ehangu
 
10 Medi 2014
Mae Meritor yn creu saith deg pump o swyddi newydd yng Nghwmbrân
 
03 Medi 2014
Mae Cytori Therapeutics Inc. – cwmni therapi celloedd blaengar o America - wedi penderfynu sefydlu ei Bencadlys Ewropeaidd yn Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy
 
01 Medi 2014
Mae’r Innovation Group yn bwriadu sefydlu adran newydd, gan leoli pencadlys yr adran honno yng Nghaerffili a chreu bron wythdeg o swyddi
 
28 Awst 2014
Wrth ymweld â Threfynwy, mae Ken Skates AC, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, wedi cyhoeddi bod band eang ffeibr cyflym ar gael yno bellach.
 
22 Awst 2014
Mae cwmni Bang Post Production o Gaerdydd yn dathlu ar ôl ennill gwobr Emmy yn America am eu gwaith rhagorol ar gyfres Sherlock y BBC.
 
22 Awst 2014
Mae cwmni Control Techniques am agor cyfleuster peirianneg uwch-dechnolegol newydd gyda help ariannol Llywodraeth Cymru.
 
21 Awst 2014
Mae busnesau bwyd a diod yn dathlu ar ôl i 120 o gynhyrchion Cymru gael eu cydnabod am eu rhagoriaeth yng Ngwobrau'r Gwir Flas eleni.
 
20 Awst 2014
Cwmni gwasanaethau ariannol newydd yn agor prif swyddfa yng Nghaerdydd a chreu bron naw deg o swyddi newydd
 
19 Awst 2014
Mae gwaith gwerth £500,000 yn mynd i drawsnewid hen adeilad ysgol ym Mhencader, Sir Gaerfyrddin a’i droi’n ganolfan eang o dechnolegau gwyrdd.
 
18 Awst 2014
Mae Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, wedi diolch i’r Arglwydd Bourne o Aberystwyth am ei waith fel Cadeirydd Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau.
 
18 Awst 2014
Mae rhaglen Cyflymu Cymru yn symud yn gyflym gyda llawer o dai a busnesau mewn 100 o ardaloedd cyfnewidfa ffôn nawr yn gallu cael band eang cyflym iawn.
 
15 Awst 2014
Mae Coastal Housing Group wedi prynu safle 1.5 erw o faint oddi wrth Lywodraeth Cymru ar gyfer datblygiad preswyl gwerth £5.5m yn SA1, safle glan môr Abertawe.
 
14 Awst 2014
Mae Consort Equipment Products sy’n cynhyrchu gwresogyddion rhad-ar-ynni o ansawdd uchel ar gyfer marchnadoedd arbenigol ar fin rhoi hwb i’w fusnes trwy fuddsoddi £1miliwn yn y dechnoleg ddiweddaraf
 
14 Awst 2014
Mae Load-Lok Manufacturing sy'n gwneud amrywiaeth o systemau rheoli cargo arbenigol yn cael ei uwchraddio ei gyfleusterau gyda chymorth Llywodraeth Cymru
 
Tudalen 1 o 33 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Medi 2014
Ll M M I G S S
<< Aws    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
I'n dilyn ni trowch i