Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Busnes a'r economi

Tudalen 1 o 32 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
23 Gorffennaf 2014
Mae Proxima, darparydd gwasanaethau caffael byd-eang, yn agor canolfan gaffael newydd yng yng Nghwmbrân gan greu hyd at 68 o swyddi newydd.
 
21 Gorffennaf 2014
Bydd gwasanaeth rhyngrwyd cyflym iawn ar gael ar faes y Sioe Frenhinol am y tro cyntaf eleni, diolch i raglen Cyflymu Cymru.
 
21 Gorffennaf 2014
Mae un o weithgynhyrchwyr teledu mwyaf Tsieina wedi agor ei ganolfan gweithgynhyrchu Ewropeaidd yng Nghymru, ble y mae'n bwriadu creu 70 o swyddi newydd gyda chymorth Llywodraeth Cymru.
 
17 Gorffennaf 2014
Mae’r Hwb yn fenter ddiweddaraf Llywodraeth Cymru i gefnogi'r sector allweddol hon sydd eisoes yn elwa o'r £100 miliwn o Gronfa Fuddsoddi Gwyddorau Bywyd Cymru a strategaeth £50 miliwn Ser Cymru
 
16 Gorffennaf 2014
Heddiw, cyhoeddodd Gweinidog yr Economi, Edwina Hart, ystod eang o gymorth i fwrw ymlaen â chamau gweithredu allweddol ar gyfer creu swyddi ac ysgogi twf yn ardal Llandrindod, Powys.
 
15 Gorffennaf 2014
Mae’r cyhoeddiad heddiw bod maes awyr Llanbedr – yn un o wyth safle sy’n cael eu hystyried fel lleoliad posibl ar gyfer Canolfan Awyrennau Gofod
 
04 Gorffennaf 2014
Boom Pictures a Sequence – dau gwmni blaenllaw yn sector y diwydiannau creadigol yng Nghymru – fydd tenantiaid cyntaf GloWorks
 
02 Gorffennaf 2014
Mae arweinwyr awdurdodau lleol o bob rhan o Brifddinas-Ranbarth Caerdydd yn cwrdd yn Stadiwm y Mileniwm heddiw i drafod gweledigaeth a chyfeiriad y ddinas-ranbarth newydd.
 
02 Gorffennaf 2014
Mae Matilda’s Planet ar fin creu pum deg pump o swyddi yn y De yn sgil lansio Matilda’s Blanket, system newydd ar gyfer inswleiddio waliau mewnol.
 
01 Gorffennaf 2014
Mae Gweinidog yr Economi Edwina Hart wedi llongyfarch Sony yr wythnos hon wrth i’r cwmni ddathlu dwy garreg filltir bwysig yn ystod ymweliad gan Dywysog Cymru.
 
27 Mehefin 2014
Yn y flwyddyn ddiwethaf, mae Packaging Coordinators, Inc. (PCI) – un o’r cwmnïau diweddaraf i Lywodraeth Cymru roi statws cwmni angori iddo – wedi creu dros 90 o swyddi ac mae’n dal i recriwtio.
 
25 Mehefin 2014
Y Gweinidog yn agor swyddfeydd Gradd A ac yn cyhoeddi statws Ardal a Gynorthwyir
 
24 Mehefin 2014
Cafodd pedwar cwmni o Gymru eu llongyfarch heddiw gan Edwina Hart, Gweinidog yr Economi am lwyddo i ennill Gwobr y Frenhines am Fasnach Ryngwladol.
 
24 Mehefin 2014
Mae cwmni arbenigol yn y maes peirianneg sifil a geodechnegol, a sefydlwyd gan un o'r peirianwyr ffrwydron mwyaf uchel ei barch yn y DU, ar fin cyrraedd yr uchelfannau gyda chymorth Llywodraeth Cymru.
 
23 Mehefin 2014
Mae DU Construction yn ehangu, gan adeiladu canolfan weithredu newydd a buddsoddi mewn peiriannau newydd i fod yn y sefyllfa orau i wneud y mwyaf o'r cyfleoedd.
 
23 Mehefin 2014
Penodwyd Dr Ian Barwick yn Brif Swyddog Gweithredu Canolfan GwyddorauBywyd Cymru. Bydd ganddo gyfraniad allweddol tuag at sicrhau mai Cymruyw’r lle delfrydol ar gyfer gwyddorau bywyd.
 
18 Mehefin 2014
Mae Optimum Credit Ltd, sef cwmni benthyciadau ail forgais newydd, wedi agor ei bencadlys yng Nghaerdydd, lle mae disgwyl iddo greu mwy na deugain o swyddi gyda chymorth gan Lywodraeth Cymru.
 
18 Mehefin 2014
Systemau Awyrennau Di-griw wedi'i gwneud yng Nghymru wedi'u dewis ar gyfer prosiect ymchwil y Massachusetts Institute of Technology (MIT).
 
17 Mehefin 2014
Mae llwyddiant blwyddyn gyntaf y system taliadau ar-lein newydd ar gyfer ffermwyr yng Nghymru yn tystio i’r modd y mae Cymru’n datblygu’n genedl gynyddol ddigidol.
 
16 Mehefin 2014
Heddiw, agorodd Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth aThrafnidiaeth Ganolfan Adnoddau Gweithgynhyrchu Beilot newydd ynlleoliad y prosiect SPECIFIC ym Maglan
 
Tudalen 1 o 32 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Gorffennaf 2014
Ll M M I G S S
<< Meh    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
I'n dilyn ni trowch i