Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Busnes a'r economi

Tudalen 1 o 29 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
23 Ebrill 2014
Mae cyfuniad unigryw o dechnolegau meddalwedd a chaledwedd wedi’u datblygu gan TrakCel o Ben-y-bont ar Ogwr i gefnogi’r sector meddyginiaethau aildyfu a therapi celloedd.
 
22 Ebrill 2014
Mae Genpower am greu i fyny at 35 o swyddi newydd yn Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau, gyda chymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru.
 
15 Ebrill 2014
Mae ReNeuron - cwmni sy’n arloesi ym maes therapi aildyfu bôn-gelloedd - wedi arwyddo cytundeb â Llywodraeth Cymru i lesio adeilad ym Mharc Technoleg Pen-coed.
 
14 Ebrill 2014
Mae Llywodraeth Cymru am roi bywyd newydd i hen ffatri Hotpoint ym Modelwyddan trwy fuddsoddi £1.55m i brynu’r safle.
 
11 Ebrill 2014
Mae Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru wedi croesawu’r newyddion heddiw y bydd 200 o swyddi newydd yn cael eu creu yn Avox, is-gwmni DTCC yn Wrecsam.
 
11 Ebrill 2014
Mae Gweinidog yr Economi, Edwina Hart yn sefydlu Tasglu i gadarnhau dyfodol y burfa yn Aberdaugleddau.
 
09 Ebrill 2014
Cafodd pencadlys a chyfleuster cynhyrchu newydd Mackworth Healthcare ei agor yn swyddogol gan Edwina Hart, Gweinidog yr Economi.
 
07 Ebrill 2014
Mae Llywodraeth Cymru'n gwahodd sefydliadau sector cyhoeddus i ymgeisio am gyfran o £3m yn ystod ail gam cronfa newydd.
 
03 Ebrill 2014
Bydd chwedeg o swyddi’n cael eu creu ym Mhort Talbot, a 90 arall yn cael eu diogelu, diolch i gyllid oddi wrth Lywodraeth Cymru.
 
02 Ebrill 2014
bydd cronfa newydd gwerth £20 miliwn yn darparu'r gefnogaeth sydd ei angen ar fusnesau bach a chanolig er mwyn ymgeisio am gontractau mwy.
 
01 Ebrill 2014
Mae Llywodraeth Cymru yn neilltuo hyd at £500,000 i gefnogi cystadleuaeth ariannu’r Bwrdd Strategaeth Technoleg ar gyfer prosiectau ymchwil.
 
31 Mawrth 2014
Mae Gweinidog yr Economi Edwina Hart wedi cyhoeddi pecyn £15m i dorri biliau ardrethi busnes yng Nghymru.
 
25 Mawrth 2014
Mae aelodau’r cyhoedd yn cael eu gwahodd i ddweud eu dweud am botensial cwmnïau cydweithredol a chydfuddiannol i greu swyddi a chyfoeth yng Nghymru.
 
25 Mawrth 2014
Bydd economi Cymru’n elwa £20m bob blwyddyn o ganofan ddata gelf newydd sbon sydd wedi agor yn y De, yn ôl yr amcangyfrifon ariannol ar gyfer y pum mlynedd nesaf.
 
25 Mawrth 2014
Cyhoeddodd y dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg , yn ystod ei ymweliad â chanolfan band eang newydd Cyflymu Cymru yng Nghaerdydd, bod chwe cyfnewidfa yn dechrau darparu ffibr cyflym yr wythnos hon.
 
25 Mawrth 2014
Cyhoeddwyd heddiw bod cyllid yn cael ei neilltuo i roi hwb i ddechrau dau brosiect tai newydd mawr yn y De.
 
20 Mawrth 2014
Mae cwmni Apple newydd lansio tri app gafodd eu creu gan Eiry Rees Thomas, cyn weithiwr iechyd o Gaerdydd.
 
19 Mawrth 2014
Mae Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, wedi croesawu’r newyddion y bydd cwmni CSA Group yn adleoli ei gyfleuster Sira Certification yn y DU, i safle profi newydd sbon ym Mharc Busnes Penarlâg.
 
18 Mawrth 2014
Mae Edwina Hart, Gweinidog yr Economi wedi croesawu’r newyddion y bydd AIC Steel yn buddsoddi £10 miliwn yng Nghasnewydd ac yn creu 120 o swyddi ar gyn safle Rowecord.
 
Tudalen 1 o 29 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2014
Ll M M I G S S
<< Maw    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
I'n dilyn ni trowch i