Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Busnes a'r economi

Tudalen 1 o 35 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
31 Hydref 2014
Calbee, Inc. yw'r cwmni mwyaf yn Japan sy'n gweithgynhyrchu byrbrydau sawrus, ac mae'n gwneud ei fuddsoddiad cyntaf yn Ewrop
 
29 Hydref 2014
Mae Cyngor Cynghori ar Arloesi Cymru wedi ei sefydlu i gynghori Llywodraeth Cymru.
 
29 Hydref 2014
Mae dyfodol cwmni pacio arbenigol Sarpack yn ddiogel gan fod ei drosiant ar fin cynyddu dros £2 filiwn y flwyddyn nesaf wedi iddo agor ail gyfleuster gweithgynhyrchu.
 
28 Hydref 2014
Jellagen Pty Ltd – yr unig gwmni yn y Deyrnas Unedig sy’n defnyddio sglefrod môr i wneud colagen ar gyfer y diwydiant biodechnoleg
 
24 Hydref 2014
Mae Edwina Hart, Gweinidog yr Economi i ymweld â Siapan ar daith buddsoddi mewnol ar ran Llywodraeth Cymru.
 
22 Hydref 2014
Mae Gweinidog yr Economi, Edwina Hart wedi agor Pencadlys Ewropeaidd uwch-fodern a Chanolfan Weithrediadau Diogelwch Alert Logic yng Nghaerdydd
 
20 Hydref 2014
Mae'r ymdrech i ddenu mwy o gynyrchiadau ffilm a theledu rhyngwladol blaengar i Gymru yn cael hwb yr wythnos hon, wrth i waith hyrwyddo helaeth ddigwydd yn Los Angeles
 
20 Hydref 2014
Mae'r Prif Weinidog, Carwyn Jones ac Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, wedi croesawu 620 o swyddi newydd sy'n cael eu creu ym Mhen-y-bont ar Ogwr gan CGI, gyda chymorth gan Lywodraeth Cymru.
 
20 Hydref 2014
Mae ail ffatri Tenneco-Walker ym Mlaenau’r Cymoedd – a fydd yn creu 220 o swyddi – wedi cael ei hagor yn swyddogol gan Weinidog yr Economi, Edwina Hart.
 
20 Hydref 2014
Mae Llywodraeth Cymru yn uwchraddio’r gwasanaethau ym Mharc Busnes Awyrofod Sain Tathan, sy’n rhan o Ardal Fusnes Maes Awyr Sain Tathan – Caerdydd.
 
17 Hydref 2014
Wrth i Explore Export agosáu - mis sydd i fynd - mae busnesau'n cael eu hannog i gofrestru nawr ar gyfer y digwyddiad mawr hwn i ddysgu mwy am fasnach ryngwladol.
 
16 Hydref 2014
Heddiw, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru a BT bod bwriad dechrau gwaith ymhob cyfnewidfa ffôn yng Nghymru erbyn diwedd Medi 2015.
 
15 Hydref 2014
Mae Cuddy Recycling Ltd - cwmni newydd sy'n derbyn cymorth gan Lywodraeth Cymru - yn buddsoddi £1.2 miliwn
 
15 Hydref 2014
Mae’r cwmni dylunio cynnyrch GX Group – sy’n datblygu cynnyrch arloesol ar gyfer rhai o brif gwmnïau meddygol a gofal iechyd y byd
 
13 Hydref 2014
Bbusnes o Gas-gwent sy’n dylunio a chynhyrchu amrywiol graeniau a gantrïau ysgafn symudol ac sydd wedi ennill gwobrau – yn buddsoddi £3.8m mewn ffatri newydd gyda chymorth Llywodraeth Cymru.
 
13 Hydref 2014
Mae Gweinidog yr Economi Edwina Hart wedi croesawu yr adroddiad gan NESTA sy’n dangos bod Caerdydd yn un o ddeuddeg canolfan sy’n datblygu o ran cynhyrchu gemau fideo
 
13 Hydref 2014
Mae Tweedmill Textiles, sef un o’r brandiau mwyaf adnabyddus sy’n darparu gwlân ar gyfer y diwydiannau tecstilau a rhoddion
 
13 Hydref 2014
Mae cwmni arlwyo lleol o Ben-y-bont ar Ogwr wedi defnyddio grant Llywodraeth Cymru i’w helpu i arallgyfeirio i weithio yn y maes digwyddiadau ac arlwyo ar leoliad.
 
10 Hydref 2014
Bydd dyfais monitro ceulo gwaed - a gafodd ei dylunio a'i datblygu yng Nghymru - yn cael ei datgelu fis nesaf yn Medica, sef digwyddiad technoleg feddygol mwyaf Ewrop, cyn ei lansiad swyddogol.
 
Tudalen 1 o 35 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Hydref 2014
Ll M M I G S S
<< Med    
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
I'n dilyn ni trowch i