Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Busnes a'r economi

Tudalen 1 o 37 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
18 Rhagfyr 2014
Bydd cyw entrepreneuriaid a chwmnïau profiadol o fyd y gwyddorau bywyd yn cael cyfle i gyflwyno’u syniadau busnes gorau i banel o fuddsoddwyr yn BioCymru 2015.
 
18 Rhagfyr 2014
Mae Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru, yr Athro Julie Williams, wedi llongyfarch prifysgolion Cymru am eu canlyniadau rhagorol mewn asesiad newydd o ymchwil addysg uwch.
 
17 Rhagfyr 2014
Cafodd trigolion a busnesau pentref y Wig, Bro Morgannwg, anrheg Nadolig cynnar eleni - gwasanaeth band llydan uwchgyflym yn yr ardal.
 
09 Rhagfyr 2014
Mae Gweinidog yr Economi, Edwina Hart, wedi croesawu’r ail raglen Cadetiaid Diwydiannol a fydd yn cael ei chynnal gan Airbus ym Mrychdyn.
 
05 Rhagfyr 2014
Mae ActiveQuote – brocer cynnyrch yswiriant iechyd a diogelu sydd â’i safle cymharu prisiau ei hun – yn prysur ehangu ac yn creu rhagor
 
04 Rhagfyr 2014
Caiff dwy gronfa gwerth £3.5m eu hagor yn ddiweddarach y mis hwn i roi hwb i gyfleoedd gwaith yn Sir Benfro yn sgil methiant yr ymdrechion i werthu Purfa Olew Murco.
 
04 Rhagfyr 2014
Heddiw cyrhaeddodd rhaglen Cyflymu Cymru garreg filltir bwysig arall wrth osod y 1000fed cabinet band llydan uwchgyflym yn Nelson.
 
04 Rhagfyr 2014
Mae pob agwedd ar gadwyn gyflenwi’r gwyddorau bywyd yn dod o dan y chwyddwydr yn BioCymru 2015 â’r bwriad yw gwneud yn fawr o’r cyfleoedd sydd ar gael i gwmnïau yng Nghymru gael mwy o fusnes.
 
04 Rhagfyr 2014
Bydd 60 o swyddi newydd o ansawdd uchel yn cael eu creu yn ffatri gydrannau moduron Gestamp Tallent yn Llanelli, gyda chymorth Llywodraeth Cymru.
 
01 Rhagfyr 2014
Mae Jude Boutle wedi’i phenodi’n Hyrwyddwr Tref Llandrindod
 
28 Tachwedd 2014
Mae'r cynnydd mewn seiberdroseddu - yn ogystal ag ehangu ei becynnau yswiriant pwrpasol ar gyfer grwpiau cysylltiedig - yn hybu twf cwmni yswiriant o Gaerdydd, Red Apple Insurance.
 
28 Tachwedd 2014
Mae gan yr ardal fwyaf anghysbell yma yng Nghymru i elwa ar Raglen Cyflymu Cymru rai o’r lefelau cyflymdra uchaf yn y Deyrnas Unedig wrth ddefnyddio’r rhyngrwyd.
 
26 Tachwedd 2014
Buddsoddiad £1m, gyda chymorth £385,000 o Gronfa Twf Economaidd Cymru, eisoes wedi creu tri-ar-deg o swyddi newydd ac wedi diogelu 37 arall yn ei bencadlys yn Aberdaugleddau.
 
21 Tachwedd 2014
Mae Edwina Hart, Gweinidog yr Economi wedi croesawu’r newyddion y bydd BBI Healthcare yn symud i safle mwy o faint fydd yn diogelu twf y busnes yn yr hirdymor ym Mharc Technoleg Pencoed.
 
21 Tachwedd 2014
Cynllun taleb newydd sy’n cael ei lansio gan Lywodraeth Cymru yn mynd i helpu busnesau sydd wedi’u lleoli mewn Ardaloedd Menter ac Ardaloedd Twf Lleol i elwa ar gysylltiad cyflym iawn â’r rhyngrwyd.
 
21 Tachwedd 2014
Heddiw, mae Gweinidog yr Economi, Edwina Hart, wedi croesawu figurau diweddaraf y Swyddfa Ystadgeau Gwladol sy’n dangos bod busnesau Cymru’n gwario mwy nag erioed ar Ymchwil a Datblygu.
 
21 Tachwedd 2014
Ar fore Uwchgynhadledd Fuddsoddi y DU - Cymru yng Nghasnewydd, mae'r cwmni pacio Essentra yn lansio eu canolfan yn y ddinas, sydd â'r cyfleusterau diweddaraf
 
21 Tachwedd 2014
Cyhoeddodd y Prif Weinidog Carwyn Jones fod y cymorth i Airbus ym Mrychdyn yn parhau gyda phecyn ariannol o £8.1 miliwn ar gyfer hyfforddi.
 
21 Tachwedd 2014
Cwmni cynhyrchu siocled arbenigol o Gaerffili wedi blasu llwyddiant
 
20 Tachwedd 2014
Mae’r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi cyhoeddi chwe phrosiect mewnfuddsoddi newydd a fydd, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, yn creu mwy na 1,100 o swyddi newydd o’r radd flaenaf.
 
Tudalen 1 o 37 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Rhagfyr 2014
Ll M M I G S S
<< Tac    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
I'n dilyn ni trowch i