Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Busnes a'r economi

Tudalen 1 o 33 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
16 Medi 2014
Mae cwmni Asalus Medical Instruments o Gaerdydd yn dathlu ar ôl ennill contractau newydd i gyflenwi cyfarpar uwchdechnolegol i ysbytai diolch i gymorth gan Lywodraeth Cymru.
 
10 Medi 2014
Mae Quantum Advisory - y cwmni arbenigol o actwariwyr pensiwn ac ymgynghorwyr budd-daliadau sydd â'u pencadlys yng Nghaerdydd yn parhau i ehangu
 
10 Medi 2014
Mae Meritor yn creu saith deg pump o swyddi newydd yng Nghwmbrân
 
03 Medi 2014
Mae Cytori Therapeutics Inc. – cwmni therapi celloedd blaengar o America - wedi penderfynu sefydlu ei Bencadlys Ewropeaidd yn Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy
 
01 Medi 2014
Mae’r Innovation Group yn bwriadu sefydlu adran newydd, gan leoli pencadlys yr adran honno yng Nghaerffili a chreu bron wythdeg o swyddi
 
28 Awst 2014
Wrth ymweld â Threfynwy, mae Ken Skates AC, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, wedi cyhoeddi bod band eang ffeibr cyflym ar gael yno bellach.
 
22 Awst 2014
Mae cwmni Bang Post Production o Gaerdydd yn dathlu ar ôl ennill gwobr Emmy yn America am eu gwaith rhagorol ar gyfres Sherlock y BBC.
 
22 Awst 2014
Mae cwmni Control Techniques am agor cyfleuster peirianneg uwch-dechnolegol newydd gyda help ariannol Llywodraeth Cymru.
 
21 Awst 2014
Mae busnesau bwyd a diod yn dathlu ar ôl i 120 o gynhyrchion Cymru gael eu cydnabod am eu rhagoriaeth yng Ngwobrau'r Gwir Flas eleni.
 
20 Awst 2014
Cwmni gwasanaethau ariannol newydd yn agor prif swyddfa yng Nghaerdydd a chreu bron naw deg o swyddi newydd
 
19 Awst 2014
Mae gwaith gwerth £500,000 yn mynd i drawsnewid hen adeilad ysgol ym Mhencader, Sir Gaerfyrddin a’i droi’n ganolfan eang o dechnolegau gwyrdd.
 
18 Awst 2014
Mae Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, wedi diolch i’r Arglwydd Bourne o Aberystwyth am ei waith fel Cadeirydd Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau.
 
18 Awst 2014
Mae rhaglen Cyflymu Cymru yn symud yn gyflym gyda llawer o dai a busnesau mewn 100 o ardaloedd cyfnewidfa ffôn nawr yn gallu cael band eang cyflym iawn.
 
15 Awst 2014
Mae Coastal Housing Group wedi prynu safle 1.5 erw o faint oddi wrth Lywodraeth Cymru ar gyfer datblygiad preswyl gwerth £5.5m yn SA1, safle glan môr Abertawe.
 
14 Awst 2014
Mae Consort Equipment Products sy’n cynhyrchu gwresogyddion rhad-ar-ynni o ansawdd uchel ar gyfer marchnadoedd arbenigol ar fin rhoi hwb i’w fusnes trwy fuddsoddi £1miliwn yn y dechnoleg ddiweddaraf
 
14 Awst 2014
Mae Load-Lok Manufacturing sy'n gwneud amrywiaeth o systemau rheoli cargo arbenigol yn cael ei uwchraddio ei gyfleusterau gyda chymorth Llywodraeth Cymru
 
13 Awst 2014
Dengys astudiaeth mapio bod y sector ynni a’r amgylchedd yn un o’r sectorau sy’n tyfu’n gyflymaf yng Nghymru a’r DU
 
13 Awst 2014
Mae Benthyciadau Cychwyn Busnes wedi helpu bron 300 o fusnesau newydd ers i’r benthyciadau hynny gael ei lansio yng Nghymru brin ddeng mis yn ôl.
 
12 Awst 2014
Mae mwy a mwy o fwyd a diod o Gymru ar gael ledled Prydain wrth i rai o siopau mwyaf moethus Llundain werthu mwy a mwy o’n brandiau mwyaf adnabyddus
 
Tudalen 1 o 33 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Medi 2014
Ll M M I G S S
<< Aws    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
I'n dilyn ni trowch i