Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Busnes a'r economi

Tudalen 1 o 36 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
21 Tachwedd 2014
Mae Edwina Hart, Gweinidog yr Economi wedi croesawu’r newyddion y bydd BBI Healthcare yn symud i safle mwy o faint fydd yn diogelu twf y busnes yn yr hirdymor ym Mharc Technoleg Pencoed.
 
21 Tachwedd 2014
Ar fore Uwchgynhadledd Fuddsoddi y DU - Cymru yng Nghasnewydd, mae'r cwmni pacio Essentra yn lansio eu canolfan yn y ddinas, sydd â'r cyfleusterau diweddaraf
 
21 Tachwedd 2014
Cyhoeddodd y Prif Weinidog Carwyn Jones fod y cymorth i Airbus ym Mrychdyn yn parhau gyda phecyn ariannol o £8.1 miliwn ar gyfer hyfforddi.
 
21 Tachwedd 2014
Cwmni cynhyrchu siocled arbenigol o Gaerffili wedi blasu llwyddiant
 
20 Tachwedd 2014
Mae’r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi cyhoeddi chwe phrosiect mewnfuddsoddi newydd a fydd, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, yn creu mwy na 1,100 o swyddi newydd o’r radd flaenaf.
 
19 Tachwedd 2014
Bydd cynhyrchion creadigol, arloesol a gwreiddiol sydd wedi ennill gwobrau i dri myfyriwr o Gymru yn cael lle blaenllaw yn Uwchgynhadledd Buddsoddi’r DU yng Nghymru 2014
 
18 Tachwedd 2014
Mae ail gam pecyn cymorth Llywodraeth Cymru i ddiogelu dyfodol hirdymor CGG Robertson yn Llandudno yn dechrau
 
17 Tachwedd 2014
Mae busnesau bach a chanolig ym maes adeiladu a gweithgynhyrchu yn cael eu hannog i ddysgu mwy am y cyfleoedd sydd ar gael yng nghadwyn gyflenwi Crossrail
 
17 Tachwedd 2014
Cafodd y cynhyrchiad Set Fire to the Stars – ffilm sy’n addasiad o nofel am y cyfnod a dreuliodd Dylan Thomas yn Efrog Newydd, ei ffilmio’n gyfan gwbl yng Nghymru.
 
14 Tachwedd 2014
Y penwythnos hwn, bydd taith fasnach aml-sector Llywodraeth Cymru’n gadael Maes Awyr Caerdydd am Dubai
 
14 Tachwedd 2014
Mae KK Fine Foods yn creu 90 o swyddi newydd yn Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy yn ei fuddsoddiad mwyaf hyd yn hyn gyda help gan Lywodraeth Cymru a Chyllid Cymru.
 
13 Tachwedd 2014
Mae’r cynnyrch hynod arloesol a’r dechnoleg o safon byd sy’n cael eu datblygu ar ddau safle Qioptiq yn y Gogledd yn enghreifftiau da o’r sgiliau a’r arbenigeddau rhagorol
 
13 Tachwedd 2014
Equiniti, cwmni arbenigol sydd ar flaen y gad ym maes technoleg, cyllid a gwasanaethau gweinyddol yn bwriadu sefydlu canolfan arloesi newydd o’r radd flaenaf.
 
10 Tachwedd 2014
Mae cwmni o Ben-y-bont sy’n arbenigo mewn dylunio a chynhyrchu slingiau ac offer ar gyfer codi a thrafod cleifion yn dathlu ar ôl ennill archebion mawr o Awstralia a Sbaen.
 
10 Tachwedd 2014
Cafodd ymgyrch fawr gan Lywodraeth Cymru i helpu cwmnïau i fasnachu'n rhyngwladol hwb yr wythnos hon yn ystod yr Wythnos Allforio.
 
06 Tachwedd 2014
Mae Reflex & Allen UK (R&A UK) yn ehangu ei weithgareddau ym Modelwyddan trwy symud i safle o lawer o faint ar hen safle Hotpoint
 
06 Tachwedd 2014
Mae mwy na 275,000 o eiddo yng Nghymru yn gallu defnyddio band eang cyflym iawn bellach diolch i’r rhaglen Cyflymu Cymru, yn ôl cyhoeddiad heddiw gan Lywodraeth Cymru a BT.
 
04 Tachwedd 2014
Mae Gweinidogion Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn siomedig iawn bod y trafodaethau i ddiogelu dyfodol purfa Murco yn Aberdaugleddau wedi mynd i’r wal.
 
04 Tachwedd 2014
Dyfeisiau technolegol arloesol a ddatblygwyd yng Nghymru a fydd yn cael eu harddangos yng Nghynhadledd Fuddsoddi Cymru 2014
 
31 Hydref 2014
Calbee, Inc. yw'r cwmni mwyaf yn Japan sy'n gweithgynhyrchu byrbrydau sawrus, ac mae'n gwneud ei fuddsoddiad cyntaf yn Ewrop
 
Tudalen 1 o 36 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Tachwedd 2014
Ll M M I G S S
<< Hyd    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
I'n dilyn ni trowch i