Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Busnes a'r economi

Tudalen 1 o 37 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
29 Ionawr 2015
Mae BioCymru 2015 yn cynnig cyfle heb ei ail i gwmnïau gofal iechyd gyfarfod prynwyr allweddol o GIG Cymru – sy’n gwario tua £850 miliwn ar gynhyrchion a gwasanaethau bob blwyddyn yng Nghymru.
 
29 Ionawr 2015
Mae British Airways Interior Engineering (BAIE) o’r Coed Duon wedi cael caniatâd i ailwampio sleidiau argyfwng awyrennau A380 newydd BA, o ganlyniad.
 
27 Ionawr 2015
Mae'r entrepreneur Gwyddelig, John Mooney wedi derbyn asedau y cwmni Mid Wales Litho (MWL) a wedi cyflogi'r rhan fwyaf o'r gweithwyr a gollodd eu swyddi wrth i'r cwmni gael ei ddiddymu y llynedd.
 
26 Ionawr 2015
Mae tîm sy’n gyfrifol am ddrama deledu Americanaidd uchel ei broffil wedi penderfynu ffilmio eu cynhyrchiad newydd yng Nghymru.
 
22 Ionawr 2015
Mae R2 Furniture Solutions - busnes newydd wedi'i greu gan staff Remploy a gollodd eu swyddi pan gaeodd gwaith Baglan.
 
19 Ionawr 2015
Yn ddiweddarach y mis hwn, bydd y daith fasnach fwyaf erioed o Gymru yn hedfan o Gaerdydd i Arddangosfa a Chynhadledd Arab Health yn Dubai.
 
12 Ionawr 2015
Bellach, mae band eang cyflym iawn ar gael i gartrefi a busnesau yn Aberconwy, Abergele a Llandudno wrth i raglen Cyflymu Cymru gael ei chyflwyno ar draws Sir Conwy.
 
05 Ionawr 2015
Mae asiantaeth flaengar o’r Ffindir sy’n gweithio ym maes profiadau defnyddwyr gwasanaethau a chynllunio gwasanaethau wedi penderfynu agor ei phencadlys ar gyfer y DU yn Abertawe.
 
29 Rhagfyr 2014
Mae gwaith wedi dechrau i ddod â band eang cyflym iawn i gartrefi a busnesau ym mhob ardal gyfnewidfa ffôn ar Ynys Môn.
 
18 Rhagfyr 2014
Bydd cyw entrepreneuriaid a chwmnïau profiadol o fyd y gwyddorau bywyd yn cael cyfle i gyflwyno’u syniadau busnes gorau i banel o fuddsoddwyr yn BioCymru 2015.
 
18 Rhagfyr 2014
Mae Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru, yr Athro Julie Williams, wedi llongyfarch prifysgolion Cymru am eu canlyniadau rhagorol mewn asesiad newydd o ymchwil addysg uwch.
 
17 Rhagfyr 2014
Cafodd trigolion a busnesau pentref y Wig, Bro Morgannwg, anrheg Nadolig cynnar eleni - gwasanaeth band llydan uwchgyflym yn yr ardal.
 
09 Rhagfyr 2014
Mae Gweinidog yr Economi, Edwina Hart, wedi croesawu’r ail raglen Cadetiaid Diwydiannol a fydd yn cael ei chynnal gan Airbus ym Mrychdyn.
 
05 Rhagfyr 2014
Mae ActiveQuote – brocer cynnyrch yswiriant iechyd a diogelu sydd â’i safle cymharu prisiau ei hun – yn prysur ehangu ac yn creu rhagor
 
04 Rhagfyr 2014
Caiff dwy gronfa gwerth £3.5m eu hagor yn ddiweddarach y mis hwn i roi hwb i gyfleoedd gwaith yn Sir Benfro yn sgil methiant yr ymdrechion i werthu Purfa Olew Murco.
 
04 Rhagfyr 2014
Heddiw cyrhaeddodd rhaglen Cyflymu Cymru garreg filltir bwysig arall wrth osod y 1000fed cabinet band llydan uwchgyflym yn Nelson.
 
04 Rhagfyr 2014
Mae pob agwedd ar gadwyn gyflenwi’r gwyddorau bywyd yn dod o dan y chwyddwydr yn BioCymru 2015 â’r bwriad yw gwneud yn fawr o’r cyfleoedd sydd ar gael i gwmnïau yng Nghymru gael mwy o fusnes.
 
04 Rhagfyr 2014
Bydd 60 o swyddi newydd o ansawdd uchel yn cael eu creu yn ffatri gydrannau moduron Gestamp Tallent yn Llanelli, gyda chymorth Llywodraeth Cymru.
 
01 Rhagfyr 2014
Mae Jude Boutle wedi’i phenodi’n Hyrwyddwr Tref Llandrindod
 
28 Tachwedd 2014
Mae'r cynnydd mewn seiberdroseddu - yn ogystal ag ehangu ei becynnau yswiriant pwrpasol ar gyfer grwpiau cysylltiedig - yn hybu twf cwmni yswiriant o Gaerdydd, Red Apple Insurance.
 
Tudalen 1 o 37 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ionawr 2015
Ll M M I G S S
<< Rha    
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
I'n dilyn ni trowch i