Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Busnes a'r economi

Tudalen 1 o 36 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
26 Tachwedd 2014
Buddsoddiad £1m, gyda chymorth £385,000 o Gronfa Twf Economaidd Cymru, eisoes wedi creu tri-ar-deg o swyddi newydd ac wedi diogelu 37 arall yn ei bencadlys yn Aberdaugleddau.
 
21 Tachwedd 2014
Mae Edwina Hart, Gweinidog yr Economi wedi croesawu’r newyddion y bydd BBI Healthcare yn symud i safle mwy o faint fydd yn diogelu twf y busnes yn yr hirdymor ym Mharc Technoleg Pencoed.
 
21 Tachwedd 2014
Cynllun taleb newydd sy’n cael ei lansio gan Lywodraeth Cymru yn mynd i helpu busnesau sydd wedi’u lleoli mewn Ardaloedd Menter ac Ardaloedd Twf Lleol i elwa ar gysylltiad cyflym iawn â’r rhyngrwyd.
 
21 Tachwedd 2014
Ar fore Uwchgynhadledd Fuddsoddi y DU - Cymru yng Nghasnewydd, mae'r cwmni pacio Essentra yn lansio eu canolfan yn y ddinas, sydd â'r cyfleusterau diweddaraf
 
21 Tachwedd 2014
Cyhoeddodd y Prif Weinidog Carwyn Jones fod y cymorth i Airbus ym Mrychdyn yn parhau gyda phecyn ariannol o £8.1 miliwn ar gyfer hyfforddi.
 
21 Tachwedd 2014
Cwmni cynhyrchu siocled arbenigol o Gaerffili wedi blasu llwyddiant
 
20 Tachwedd 2014
Mae’r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi cyhoeddi chwe phrosiect mewnfuddsoddi newydd a fydd, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, yn creu mwy na 1,100 o swyddi newydd o’r radd flaenaf.
 
19 Tachwedd 2014
Bydd cynhyrchion creadigol, arloesol a gwreiddiol sydd wedi ennill gwobrau i dri myfyriwr o Gymru yn cael lle blaenllaw yn Uwchgynhadledd Buddsoddi’r DU yng Nghymru 2014
 
18 Tachwedd 2014
Mae ail gam pecyn cymorth Llywodraeth Cymru i ddiogelu dyfodol hirdymor CGG Robertson yn Llandudno yn dechrau
 
17 Tachwedd 2014
Cafodd y cynhyrchiad Set Fire to the Stars – ffilm sy’n addasiad o nofel am y cyfnod a dreuliodd Dylan Thomas yn Efrog Newydd, ei ffilmio’n gyfan gwbl yng Nghymru.
 
17 Tachwedd 2014
Mae busnesau bach a chanolig ym maes adeiladu a gweithgynhyrchu yn cael eu hannog i ddysgu mwy am y cyfleoedd sydd ar gael yng nghadwyn gyflenwi Crossrail
 
14 Tachwedd 2014
Y penwythnos hwn, bydd taith fasnach aml-sector Llywodraeth Cymru’n gadael Maes Awyr Caerdydd am Dubai
 
14 Tachwedd 2014
Mae KK Fine Foods yn creu 90 o swyddi newydd yn Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy yn ei fuddsoddiad mwyaf hyd yn hyn gyda help gan Lywodraeth Cymru a Chyllid Cymru.
 
13 Tachwedd 2014
Mae’r cynnyrch hynod arloesol a’r dechnoleg o safon byd sy’n cael eu datblygu ar ddau safle Qioptiq yn y Gogledd yn enghreifftiau da o’r sgiliau a’r arbenigeddau rhagorol
 
13 Tachwedd 2014
Equiniti, cwmni arbenigol sydd ar flaen y gad ym maes technoleg, cyllid a gwasanaethau gweinyddol yn bwriadu sefydlu canolfan arloesi newydd o’r radd flaenaf.
 
10 Tachwedd 2014
Mae cwmni o Ben-y-bont sy’n arbenigo mewn dylunio a chynhyrchu slingiau ac offer ar gyfer codi a thrafod cleifion yn dathlu ar ôl ennill archebion mawr o Awstralia a Sbaen.
 
10 Tachwedd 2014
Cafodd ymgyrch fawr gan Lywodraeth Cymru i helpu cwmnïau i fasnachu'n rhyngwladol hwb yr wythnos hon yn ystod yr Wythnos Allforio.
 
06 Tachwedd 2014
Mae Reflex & Allen UK (R&A UK) yn ehangu ei weithgareddau ym Modelwyddan trwy symud i safle o lawer o faint ar hen safle Hotpoint
 
06 Tachwedd 2014
Mae mwy na 275,000 o eiddo yng Nghymru yn gallu defnyddio band eang cyflym iawn bellach diolch i’r rhaglen Cyflymu Cymru, yn ôl cyhoeddiad heddiw gan Lywodraeth Cymru a BT.
 
04 Tachwedd 2014
Mae Gweinidogion Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn siomedig iawn bod y trafodaethau i ddiogelu dyfodol purfa Murco yn Aberdaugleddau wedi mynd i’r wal.
 
Tudalen 1 o 36 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Tachwedd 2014
Ll M M I G S S
<< Hyd    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
I'n dilyn ni trowch i