Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Busnes a'r economi

Tudalen 1 o 35 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
29 Hydref 2014
Mae Cyngor Cynghori ar Arloesi Cymru wedi ei sefydlu i gynghori Llywodraeth Cymru.
 
29 Hydref 2014
Mae dyfodol cwmni pacio arbenigol Sarpack yn ddiogel gan fod ei drosiant ar fin cynyddu dros £2 filiwn y flwyddyn nesaf wedi iddo agor ail gyfleuster gweithgynhyrchu.
 
28 Hydref 2014
Jellagen Pty Ltd – yr unig gwmni yn y Deyrnas Unedig sy’n defnyddio sglefrod môr i wneud colagen ar gyfer y diwydiant biodechnoleg
 
24 Hydref 2014
Mae Edwina Hart, Gweinidog yr Economi i ymweld â Siapan ar daith buddsoddi mewnol ar ran Llywodraeth Cymru.
 
22 Hydref 2014
Mae Gweinidog yr Economi, Edwina Hart wedi agor Pencadlys Ewropeaidd uwch-fodern a Chanolfan Weithrediadau Diogelwch Alert Logic yng Nghaerdydd
 
20 Hydref 2014
Mae'r ymdrech i ddenu mwy o gynyrchiadau ffilm a theledu rhyngwladol blaengar i Gymru yn cael hwb yr wythnos hon, wrth i waith hyrwyddo helaeth ddigwydd yn Los Angeles
 
20 Hydref 2014
Mae'r Prif Weinidog, Carwyn Jones ac Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, wedi croesawu 620 o swyddi newydd sy'n cael eu creu ym Mhen-y-bont ar Ogwr gan CGI, gyda chymorth gan Lywodraeth Cymru.
 
20 Hydref 2014
Mae ail ffatri Tenneco-Walker ym Mlaenau’r Cymoedd – a fydd yn creu 220 o swyddi – wedi cael ei hagor yn swyddogol gan Weinidog yr Economi, Edwina Hart.
 
20 Hydref 2014
Mae Llywodraeth Cymru yn uwchraddio’r gwasanaethau ym Mharc Busnes Awyrofod Sain Tathan, sy’n rhan o Ardal Fusnes Maes Awyr Sain Tathan – Caerdydd.
 
17 Hydref 2014
Wrth i Explore Export agosáu - mis sydd i fynd - mae busnesau'n cael eu hannog i gofrestru nawr ar gyfer y digwyddiad mawr hwn i ddysgu mwy am fasnach ryngwladol.
 
16 Hydref 2014
Heddiw, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru a BT bod bwriad dechrau gwaith ymhob cyfnewidfa ffôn yng Nghymru erbyn diwedd Medi 2015.
 
15 Hydref 2014
Mae’r cwmni dylunio cynnyrch GX Group – sy’n datblygu cynnyrch arloesol ar gyfer rhai o brif gwmnïau meddygol a gofal iechyd y byd
 
15 Hydref 2014
Mae Cuddy Recycling Ltd - cwmni newydd sy'n derbyn cymorth gan Lywodraeth Cymru - yn buddsoddi £1.2 miliwn
 
13 Hydref 2014
Mae Tweedmill Textiles, sef un o’r brandiau mwyaf adnabyddus sy’n darparu gwlân ar gyfer y diwydiannau tecstilau a rhoddion
 
13 Hydref 2014
Mae Gweinidog yr Economi Edwina Hart wedi croesawu yr adroddiad gan NESTA sy’n dangos bod Caerdydd yn un o ddeuddeg canolfan sy’n datblygu o ran cynhyrchu gemau fideo
 
13 Hydref 2014
Bbusnes o Gas-gwent sy’n dylunio a chynhyrchu amrywiol graeniau a gantrïau ysgafn symudol ac sydd wedi ennill gwobrau – yn buddsoddi £3.8m mewn ffatri newydd gyda chymorth Llywodraeth Cymru.
 
13 Hydref 2014
Mae cwmni arlwyo lleol o Ben-y-bont ar Ogwr wedi defnyddio grant Llywodraeth Cymru i’w helpu i arallgyfeirio i weithio yn y maes digwyddiadau ac arlwyo ar leoliad.
 
10 Hydref 2014
Bydd dyfais monitro ceulo gwaed - a gafodd ei dylunio a'i datblygu yng Nghymru - yn cael ei datgelu fis nesaf yn Medica, sef digwyddiad technoleg feddygol mwyaf Ewrop, cyn ei lansiad swyddogol.
 
Tudalen 1 o 35 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Hydref 2014
Ll M M I G S S
<< Med    
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
I'n dilyn ni trowch i