Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Busnes a'r economi

Tudalen 1 o 33 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
20 Awst 2014
Cwmni gwasanaethau ariannol newydd yn agor prif swyddfa yng Nghaerdydd a chreu bron naw deg o swyddi newydd
 
19 Awst 2014
Mae gwaith gwerth £500,000 yn mynd i drawsnewid hen adeilad ysgol ym Mhencader, Sir Gaerfyrddin a’i droi’n ganolfan eang o dechnolegau gwyrdd.
 
18 Awst 2014
Mae Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, wedi diolch i’r Arglwydd Bourne o Aberystwyth am ei waith fel Cadeirydd Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau.
 
18 Awst 2014
Mae rhaglen Cyflymu Cymru yn symud yn gyflym gyda llawer o dai a busnesau mewn 100 o ardaloedd cyfnewidfa ffôn nawr yn gallu cael band eang cyflym iawn.
 
15 Awst 2014
Mae Coastal Housing Group wedi prynu safle 1.5 erw o faint oddi wrth Lywodraeth Cymru ar gyfer datblygiad preswyl gwerth £5.5m yn SA1, safle glan môr Abertawe.
 
14 Awst 2014
Mae Consort Equipment Products sy’n cynhyrchu gwresogyddion rhad-ar-ynni o ansawdd uchel ar gyfer marchnadoedd arbenigol ar fin rhoi hwb i’w fusnes trwy fuddsoddi £1miliwn yn y dechnoleg ddiweddaraf
 
14 Awst 2014
Mae Load-Lok Manufacturing sy'n gwneud amrywiaeth o systemau rheoli cargo arbenigol yn cael ei uwchraddio ei gyfleusterau gyda chymorth Llywodraeth Cymru
 
13 Awst 2014
Dengys astudiaeth mapio bod y sector ynni a’r amgylchedd yn un o’r sectorau sy’n tyfu’n gyflymaf yng Nghymru a’r DU
 
13 Awst 2014
Mae Benthyciadau Cychwyn Busnes wedi helpu bron 300 o fusnesau newydd ers i’r benthyciadau hynny gael ei lansio yng Nghymru brin ddeng mis yn ôl.
 
12 Awst 2014
Mae mwy a mwy o fwyd a diod o Gymru ar gael ledled Prydain wrth i rai o siopau mwyaf moethus Llundain werthu mwy a mwy o’n brandiau mwyaf adnabyddus
 
08 Awst 2014
Yn ôl Ken Skates, bydd manteision gwasanaeth band eang ffibr cyflym ar gael yn Sioe Amaethyddol Sir Benfro eleni, diolch i raglen Cyflymu Cymru.
 
01 Awst 2014
Ymunodd y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, Ken Skates, â pheirianwyr sy’n profi ac yn gwirio’r gwasanaeth band eang ffibr cyflym sydd yn cael ei ddarparu o dan raglen Cyflymu Cymru.
 
30 Gorffennaf 2014
Bydd mwy o bobl ledled Cymru yn gallu elwa ar gynllun Allwedd Band Eang Llywodraeth Cymru yn dilyn newidiadau yn rheolau’r cynllun.
 
30 Gorffennaf 2014
Heddiw cyhoeddodd Llywodraeth Cymru a BT y bydd mwy o gymunedau yng Nghymru yn cael band eang ffeibr cyflym erbyn haf 2015 fel rhan o broses gyflwyno Cyflymu Cymru.
 
29 Gorffennaf 2014
Bydd Avox Limited yn dyblu eu gweithlu yn Wrecsam ac yn penodi 70 o weithwyr newydd yn gynt na’r disgwyl, diolch i gefnogaeth Llywodraeth Cymru.
 
29 Gorffennaf 2014
Os oes gennych gwmni yng Nghymru a’ch bod am fasnachu dramor ac allforio, cofrestrwch nawr i fynd i Explore Export.
 
28 Gorffennaf 2014
Bydd pecyn cymorth deugam gan Lywodraeth Cymru’n galluogi Trojan Electronics i greu 138 o swyddi – gan bron ddyblu’i weithlu yn ardal Abertawe.
 
25 Gorffennaf 2014
Mae’r gwaith o gyflwyno band eang ffibr cyflym yn Sir Benfro yn mynd rhagddo yn gynt nag erioed, diolch i raglen Cyflymu Cymru.
 
23 Gorffennaf 2014
Mae Proxima, darparydd gwasanaethau caffael byd-eang, yn agor canolfan gaffael newydd yng yng Nghwmbrân gan greu hyd at 68 o swyddi newydd.
 
21 Gorffennaf 2014
Bydd gwasanaeth rhyngrwyd cyflym iawn ar gael ar faes y Sioe Frenhinol am y tro cyntaf eleni, diolch i raglen Cyflymu Cymru.
 
Tudalen 1 o 33 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Awst 2014
Ll M M I G S S
<< Gor    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
I'n dilyn ni trowch i