Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Monitor yn amlygu lles plant a phobl ifanc yng Nghymru

Heddiw, croesawodd y Dirprwy Weinidog dros Blant, Huw Lewis, ail Fonitor Lles Plant a Phobl Ifanc Cymru.
Dydd Mercher 30 Mawrth 2011

Nod y Monitor yw adrodd ar les plant a phobl ifanc (0-25 oed) gan ddefnyddio amryw o ddangosyddion lles, canfyddiadau o’r sail dystiolaeth ehangach a sylwadau’r plant a’r bobl ifanc eu hunain.

Mae’r Monitor yn seiliedig ar themâu a gymerwyd o saith nod craidd Llywodraeth y Cynulliad ar gyfer plant a phobl ifanc. Mae’n cynnwys ystadegau ar amryw o faterion fel:

  • pa mor iach yw ein plant a’n pobl ifanc,
  • ydyn nhw’n cael digon o gefnogaeth pan fyddan nhw’n ifanc iawn,
  • pa mor dda maen nhw’n cyflawni yn yr ysgol a’r coleg,
  • ydyn nhw’n cael digon o gyfleoedd gyrfa,
  • ydyn nhw’n ddiogel gartref neu yn y stryd,
  • a oes digon ohonyn nhw’n gallu cymryd rhan mewn chwaraeon, a
  • faint sy’n byw mewn tlodi.

Meddai Huw Lewis:

“Lles a hapusrwydd plant a phobl ifanc yng Nghymru yw un o’n prif flaenoriaethau, felly rydym ni angen gwybodaeth gywir i wneud penderfyniadau da ar sut i sicrhau hynny.

“Mae’r Monitor Lles Plant a Phobl Ifanc yn ein helpu i ddeall y darlun ehangach mewn perthynas â lles plant a phobl ifanc yng Nghymru. Trwy ddeall y materion mae plant yn eu hwynebu gallwn gymryd camau a fydd yn gwella bywydau ein plant a’n pobl ifanc.

“Gall cael ffeithiau cyfredol, dibynadwy helpu cynghorau, elusennau a sefydliadau lleol eraill i gynllunio gwasanaethau ar gyfer plant a phobl ifanc. Mae’n helpu pawb i weld problemau a chadw golwg ar sut rydym ni’n llwyddo i wella bywydau plant a phobl ifanc.

“Yn y Monitor hwn, am y tro cyntaf, fe wnaethom ofyn yn uniongyrchol i blant a phobl ifanc sut maen nhw’n teimlo am eu bywydau a’r byd o’u cwmpas. Bydd hyn yn rhoi darlun llawer cliriach i ni o’r hyn mae plant a phobl ifanc am ei gael ac yn disgwyl ei gael gan y gwasanaethau a ddarperir iddyn nhw.  

“Mae’r Monitor yn dangos nifer o feysydd lle cafwyd cynnydd fel lleihau nifer y marwolaethau ymysg babanod, lleihau nifer y plant sy’n cael eu lladd mewn damweiniau ar y ffyrdd a lleihau nifer y bobl ifanc yn eu harddegau sy’n dechrau ysmygu.

“Fodd bynnag, mae yna welliannau i’w gwneud o hyd ac mae’r Monitor yn dangos nad yw’r ffigurau cystal o ran lles plant sy’n byw mewn amddifadedd a thlodi. Mae hynny’n atgyfnerthu pwysigrwydd ein hymrwymiad i ddileu tlodi plant erbyn 2020 trwy gyflawni’r camau gweithredu a nodwyd yn ein strategaeth tlodi plant”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Plant a phobl ifanc 30 Mawrth 2011 Tlodi plant Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Tachwedd 2014
Ll M M I G S S
<< Hyd    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
I'n dilyn ni trowch i