Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Newidiadau i wella gwasanaethau cyswllt â phlant yng Nghymru

Bydd y modd y mae CAFCASS Cymru yn ariannu gwasanaethau cyswllt â phlant yng Nghymru yn newid er mwyn ceisio sicrhau bod y ddarpariaeth yn fwy cyson ar draws y wlad.
Dydd Iau 22 Rhagfyr 2011

Mae gwasanaethau cyswllt â phlant yn darparu amgylchedd lle mae’r plentyn yn ganolog er mwyn helpu plant i fwynhau treulio amser gyda rhiant neu aelod teulu nad yw’n byw gyda nhw. Mae’r gwasanaethau’n ymateb i anghenion amrywiol plant pan fydd teuluoedd yn chwalu. I rai o ddefnyddwyr y gwasanaethau, y trefniadau cyswllt hyn fydd yr unig gyfle i dreulio amser gyda’u plant.

Mae CAFCASS Cymru yn ariannu nifer o wasanaethau ledled y wlad, ond nid yw’r ddarpariaeth yn gyson ar draws Cymru. Serch hynny, bydd y sefyllfa honno’n newid yn sgil penderfyniad gan Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol.

Bydd CAFCASS Cymru yn parhau i ariannu gwasanaethau cyswllt plant ledled Cymru yn 2012-13, ond yn ystod y flwyddyn nesaf bydd yn gwneud trefniadau i roi system newydd ar waith. O dan y system hon, un darparwr fydd yn rheoli’r rhwydwaith o wasanaethau ar draws Cymru.

Dywedodd Gwenda Thomas:

“Mae CAFCASS Cymru wedi bod yn edrych ar y ddarpariaeth o wasanaethau cyswllt â phlant. Er bod y ddarpariaeth yn dda mewn rhai mannau yng Nghymru, mewn mannau eraill mae lefel y ddarpariaeth yn isel iawn neu ddim yn bodoli o gwbl.

“Mae angen mynd i’r afael â’r sefyllfa, a dw i wedi penderfynu y bydd  CAFCASS Cymru, trwy ailddyrannu adnoddau, yn gweithredu i wella’r ddarpariaeth mewn ardaloedd lle mae’n ddiffygiol. Trwy gydol y broses hon, bydd cyfanswm yr arian a roddir yn parhau ar y lefelau presennol.”

“Ym mis Ebrill 2013, o dan y system newydd, bydd y ddarpariaeth ar draws y wlad yn gwella ymhellach.”

Dywedodd Gillian Baranski, Prif Weithredwr CAFCASS:

“Bydd y newidiadau’n sicrhau bod y ddarpariaeth yn fwy cyson ar draws Cymru, ac ar yr un pryd bydd y lefelau ariannu presennol yn parhau.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Gwefannau

CAFCASS Cymru

Tagiau

Plant a phobl ifanc 22 Rhagfyr 2011 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Tachwedd 2014
Ll M M I G S S
<< Hyd    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
I'n dilyn ni trowch i