Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Plant a phobl ifanc

Tudalen 1 o 2 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 | Nesaf »
Yn dangos:
22 Rhagfyr 2011
Bydd y dull o ariannu gwasanaethau cyswllt â phlant yng Nghymru yn newid
 
14 Rhagfyr 2011
Mae’r Dirprwy Weinidog Plant Gwenda Thomas wedi ymateb i gyhoeddi adroddiad yr arolwg cyntaf o’r rhaglen Dechrau’n Deg.
 
21 Tachwedd 2011
Dirprwy Weinidog yn ymateb i adroddiad Comisiynwyr Plant y DU ar CCUHP
 
21 Tachwedd 2011
Bydd £55 miliwn yn cael ei roi er mwyn ehangu’r rhaglen Dechrau’n Deg a dylai hyn ddyblu nifer y plant sy’n elwa ohono.
 
03 Tachwedd 2011
Mae Gwenda Thomas wedi ymateb i gasgliadau terfynol yr Adolygiad
 
02 Tachwedd 2011
Mewn araith i nodi Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu, tynnodd Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog Plant, sylw at gynlluniau Llywodraeth Cymru ar gyfer mabwysiadu.
 
13 Medi 2011
Mae Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol, wedi croesawu Protocol Cymru gyfan ar Fasnachu Plant.
 
01 Medi 2011
Mae'r cynllun Grant Mudiadau Plant a Theuluoedd cyfun ar agor i geisiadau nawr.
 
24 Awst 2011
Bydd teuluoedd â phlant o oedran cyn ysgol ledled Cymru yn elwa o dros £1m o Lywodraeth Cymru.
 
22 Awst 2011
Bydd Rose Seabourne yn ymuno â’r aelodau eraill, David Hopkins a Phil Robson, y cyhoeddwyd eu henwau eisoes, fel trydydd aelod y bwrdd.
 
11 Awst 2011
Mae'r Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol a Phlant, Gwenda Thomas, wedi gweithredu ar ymchwiliad ar Gyngor Sir Benfro.
 
04 Awst 2011
Mae’r Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol, Gwenda Thomas, wedi cymryd y cam nesaf tuag at leddfu effeithiau tlodi plant trwy anfon canllawiau newydd at bob Awdurdod Lleol.
 
30 Mawrth 2011
Dirprwy Weinidog dros Blant yn croesawi'r ail Fonitor Lles Plant a Phobl Ifanc Cymru.
 
29 Mawrth 2011
Deunyddiau ar-lein newydd yn dangos sut gall plant gymryd mwy o ran mewn prosesau gwneud penderfyniadau.
 
28 Mawrth 2011
Dirprwy Weinidog dros Blant, Huw Lewis, yn cyhoeddi enwau tair ardal arloesi newydd Teuluoedd yn Gyntaf.
 
17 Mawrth 2011
Cymru yw'r wlad cyntaf ym Mhrydain i wneud Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn yn rhan o'i chyfraith ddomestig.
 
16 Chwefror 2011
Mae'r Dirprwy Weinidog Huw Lewis wedi lansio Datganiad Polisi Gofal Plant Llywodraeth y Cynulliad ar gyfer magu plant a chefnogi teuluoedd.
 
10 Chwefror 2011
Y Dirprwy Weinidog dros Blant yn cyfarfod â Gweinidogion o bob rhan o’r Deyrnas Unedig i drafod Hawliau Plant
 
08 Chwefror 2011
Y Dirprwy Weinidog dros Blant yn amlinellu sut y byddai ail gymal prosiect ardaloedd arloesi Teuluoedd yn Gyntaf yn cael ei weithredu yng Nghymru.
 
04 Chwefror 2011
Mae pobl sydd wedi elwa ar waith ieuenctid yng Nghymru yn cael eu hannog i enwebu rhywun ar gyfer un o Wobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid Cymru.
 
Tudalen 1 o 2 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Tachwedd 2014
Ll M M I G S S
<< Hyd    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
I'n dilyn ni trowch i