Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

£8.8m ar gyfer mudiadau plant y sector gwirfoddol

Bydd mudiadau gwirfoddol sy’n gweithio gyda phlant a theuluoedd yn cael £8.8m gan Lywodraeth Cymru.
Dydd Mawrth 31 Ionawr 2012

Mae’r Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol, Gwenda Thomas, wedi cyhoeddi y bydd 34 o fudiadau ledled Gymru yn elwa ar yr arian hwn dros y ddwy flynedd nesaf.

Mae’r Grant Mudiadau Plant a Theuluoedd yn rhoi arian craidd i fudiadau gwirfoddol sy’n gweithredu ar draws Cymru gyfan, ac sy’n darparu gwasanaethau sy’n cyfrannu at roi polisïau plant, pobl ifanc a theuluoedd Llywodraeth Cymru ar waith. Pwrpas y grant yw datblygu capasiti mudiadau gwirfoddol cymwys sy’n helpu Llywodraeth Cymru i gyflawni ei nod o greu cymdeithas fwy cynhwysol sy’n rhoi cyfle cyfartal i bob plentyn.

Dywedodd Gwenda Thomas:

“Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i barhau i helpu’r sector gwirfoddol er gwaethaf yr hinsawdd ariannol sydd ohoni.

“Er bod cyfyngiadau ar wario cyhoeddus, rhaid inni ganolbwyntio ein hadnoddau ar fudiadau sy’n sicrhau bod lles ein plant a’n pobl ifanc yn ganolog i’w penderfyniadau.” 

I fod yn ymgeisydd cymwys, roedd yn rhaid bod yn fudiad sy’n perthyn i’r trydydd sector neu’n rhan o grŵp o fudiadau trydydd sector sy’n helpu plant a’u teuluoedd. Roedd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn gorfod dangos bod eu gwasanaethau’n cynnig gwerth am arian, yn cyfrannu at amcanion a blaenoriaethau Llywodraeth Cymru a’u bod yn gweithredu ledled Cymru.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Gweithio dros blant a phobl ifanc

Tagiau

Plant a phobl ifanc 31 Ionawr 2012 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Tachwedd 2014
Ll M M I G S S
<< Hyd    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
I'n dilyn ni trowch i