Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Plant a phobl ifanc

Tudalen 1 o 6 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
20 Tachwedd 2014
Mae Canolfan Plant Integredig Plas Pawb yn helpu i roi dechrau da mewn bywyd i bobl ifanc, meddai’r Gweinidog Cyllid Jane Hutt wrth ymweld â’r ganolfan.
 
20 Tachwedd 2014
Bydd Gweinidogion yn cadarnhau gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer plant a phobl ifanc unwaith eto yn ystod cyfres o ymweliadau i ddathlu Diwrnod Byd-eang y Plant.
 
14 Tachwedd 2014
Heddiw, bydd pobl ifanc o bob cwr o Gymru yn cael cyfle i ddweud eudweud yn Nhŷ’r Cyffredin yng nghyfarfod Senedd Ieuenctid y DU.
 
13 Tachwedd 2014
Mae Lesley Griffiths, wedi gweld heddiw sut y mae budd soddiad Llywodraeth Cymru o dros £770,000 yn rhoiy dechrau gorau mewn bywyd i blant yn Sir Benfro a Cheredigion.  
 
10 Tachwedd 2014
Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gydweithio â’i phartneriaid i wella’r help sydd ar gael i deuluoedd Cymru sy’n agored i niwed.
 
06 Tachwedd 2014
Mae Lesley Griffiths, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, wedi cael gweld ei hun y manteision chwarae o safbwynt lles a datblygiad plant yn ystod cyfres o ymweliadau yn y Gogledd heddiw.
 
05 Tachwedd 2014
Mae wasanaeth newydd i gyflymu’r broses fabwysiadu yng Nghymru wedi cael ei lansio gan Y Prif Weinidog Carwyn Jones a’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Mark Drakeford.
 
03 Hydref 2014
Mae’r cyfnod ymgynghori ar rôl Comisiynydd Plant Cymru yn cau’n fuan ac felly mae Lesley Griffiths, wedi galw ar blant, pobl ifanc a theuluoedd i fynd ati a dweud eu dweud.
 
29 Medi 2014
Mae Lesley Griffiths, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, wedi agorcanolfan gofal plant Dechrau’n Deg i blant Rhisga heddiw, diolch i£175,000 gan Lywodraeth Cymru.
 
10 Medi 2014
Mae Llywodraeth Cymru wedi gwrando ar farn plant a phobl ifanc Cymrudrwyroi hawliau’r plentyn wrth galon ei holl waith; dyna a ddywedoddJeff Cuthbert, mewn cynhadleddryngwladol.
 
10 Medi 2014
Heddiw, mae’r Dirprwy Weinidog Trechu Tlodi’n lansio canllawiau newydd i’r rhai sy’n darparu gwasanaethau cymorth i rieni yn Nghymru er mwyn sicrhau bod plant yn cael y dechrau gorau mewn bywyd.
 
03 Medi 2014
Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi bron i £3 miliwn i Wrecsam, fel y gall dros 1,300 o blant ifanc gael y cyfle i elwa o gyfleusterau Dechrau'n Deg eleni.
 
11 Awst 2014
Heddiw, dywedodd Jeff Cuthbert, fod disgyblion sy'n poeni am eu canlyniadauSafon A, TGAU ac arholiadau eraill yn gallu dod o hyd i gymorthemosiynol drwy ffonio Meic.
 
23 Gorffennaf 2014
Mae'r Gweinidog Cymunedau, Jeff Cuthbert, yn galw ar i bawb sydd â diddordeb mewn plant a phobl ifanc roi gwybodaeth i adolygiad annibynnol o swyddogaeth Comisiynydd Plant Cymru. 
 
18 Gorffennaf 2014
Roedd dros 31,000 o blant yng Nghymru wedi elwa o wasanaethau Dechrau'n Deg y llynedd, yn ôl adroddiad gan Lywodraeth Cymru.
 
18 Gorffennaf 2014
Roedd dros 31,000 o blant yng Nghymru wedi elwa o wasanaethau Dechrau'n Deg y llynedd, yn ôl adroddiad gan Lywodraeth Cymru.
 
16 Gorffennaf 2014
Roedd dros 31,000 o blant yng Nghymru wedi elwa o wasanaethau Dechrau'n Deg y llynedd, yn ôl adroddiad gan Lywodraeth Cymru.
 
14 Gorffennaf 2014
Mae Vaughan Gething, y Dirprwy Weinidog Trechu Tlodi, wedi croesawu’r adroddiad cynnydd cyntaf, a gyhoeddwyd heddiw, ar Adeiladu Dyfodol Mwy Disglair: Cynllun Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant.
 
10 Gorffennaf 2014
Mae Llywodraeth Cymru a'r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid yn lansio cynllun ar y cyd i atal pobl ifanc rhag troseddu ac aildroseddu.
 
09 Gorffennaf 2014
Mae Vaughan Gething, y Dirprwy Weinidog Trechu Tlodi, wedi croesawucyhoeddi adroddiad Llywodraeth Cymru, heddiw, sef Gwerthusiad oStrategaeth Tlodi Plant Cymru.
 
Tudalen 1 o 6 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Tachwedd 2014
Ll M M I G S S
<< Hyd    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
I'n dilyn ni trowch i