Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Plant a phobl ifanc

Tudalen 1 o 6 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
03 Hydref 2014
Mae’r cyfnod ymgynghori ar rôl Comisiynydd Plant Cymru yn cau’n fuan ac felly mae Lesley Griffiths, wedi galw ar blant, pobl ifanc a theuluoedd i fynd ati a dweud eu dweud.
 
29 Medi 2014
Mae Lesley Griffiths, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, wedi agorcanolfan gofal plant Dechrau’n Deg i blant Rhisga heddiw, diolch i£175,000 gan Lywodraeth Cymru.
 
10 Medi 2014
Mae Llywodraeth Cymru wedi gwrando ar farn plant a phobl ifanc Cymrudrwyroi hawliau’r plentyn wrth galon ei holl waith; dyna a ddywedoddJeff Cuthbert, mewn cynhadleddryngwladol.
 
10 Medi 2014
Heddiw, mae’r Dirprwy Weinidog Trechu Tlodi’n lansio canllawiau newydd i’r rhai sy’n darparu gwasanaethau cymorth i rieni yn Nghymru er mwyn sicrhau bod plant yn cael y dechrau gorau mewn bywyd.
 
03 Medi 2014
Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi bron i £3 miliwn i Wrecsam, fel y gall dros 1,300 o blant ifanc gael y cyfle i elwa o gyfleusterau Dechrau'n Deg eleni.
 
11 Awst 2014
Heddiw, dywedodd Jeff Cuthbert, fod disgyblion sy'n poeni am eu canlyniadauSafon A, TGAU ac arholiadau eraill yn gallu dod o hyd i gymorthemosiynol drwy ffonio Meic.
 
23 Gorffennaf 2014
Mae'r Gweinidog Cymunedau, Jeff Cuthbert, yn galw ar i bawb sydd â diddordeb mewn plant a phobl ifanc roi gwybodaeth i adolygiad annibynnol o swyddogaeth Comisiynydd Plant Cymru. 
 
18 Gorffennaf 2014
Roedd dros 31,000 o blant yng Nghymru wedi elwa o wasanaethau Dechrau'n Deg y llynedd, yn ôl adroddiad gan Lywodraeth Cymru.
 
18 Gorffennaf 2014
Roedd dros 31,000 o blant yng Nghymru wedi elwa o wasanaethau Dechrau'n Deg y llynedd, yn ôl adroddiad gan Lywodraeth Cymru.
 
16 Gorffennaf 2014
Roedd dros 31,000 o blant yng Nghymru wedi elwa o wasanaethau Dechrau'n Deg y llynedd, yn ôl adroddiad gan Lywodraeth Cymru.
 
14 Gorffennaf 2014
Mae Vaughan Gething, y Dirprwy Weinidog Trechu Tlodi, wedi croesawu’r adroddiad cynnydd cyntaf, a gyhoeddwyd heddiw, ar Adeiladu Dyfodol Mwy Disglair: Cynllun Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant.
 
10 Gorffennaf 2014
Mae Llywodraeth Cymru a'r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid yn lansio cynllun ar y cyd i atal pobl ifanc rhag troseddu ac aildroseddu.
 
09 Gorffennaf 2014
Mae Vaughan Gething, y Dirprwy Weinidog Trechu Tlodi, wedi croesawucyhoeddi adroddiad Llywodraeth Cymru, heddiw, sef Gwerthusiad oStrategaeth Tlodi Plant Cymru.
 
26 Mehefin 2014
Mae mwy o blant yng Ngogledd Cymru yn cael eu mabwysiadu ac symud i gartrefi parhaol fel canlyniad i'r ffaith bod awdurdodau lleol y rhanbarth yn cydweithio i wella gwasanaethau.
 
 
13 Mehefin 2014
Cafodd dros 3,000 o deuluoedd yng Nghymru a chanddynt amrywiaeth o anghenion eu helpu gan gynllun trechu tlodi mewn cyfnod o naw mis llynedd. 
 
04 Mehefin 2014
Fydd gwasanaeth newydd yn cael ei lansio fis Tachwedd 2014 a fydd yn cyflymu’r broses o fabwysiadu i blant a darpar rieni sy’n mabwysiadu yng Nghymru.
 
27 Mai 2014
Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud wrth Weinidogion y DU ei bod yn siomedig nad yw strategaeth ddrafft y DU ar Dlodi Plant yn cydnabod effaith newidiadau treth a budd-daliadau ar dlodi plant.
 
01 Mai 2014
Heddiw (1 Mai), bydd Vaughan Gething, y Dirprwy Weinidog Trechu Tlodiyn agor canolfan Dechrau’n Deg newydd ar gyfer plant difreintiedig yn yBarri.
 
01 Mai 2014
Mae dyletswyddau cyfreithiol newydd wedi dod i rym sy’n rhoi dyletswydd ar bob un o Weinidogion Llywodraeth Cymru i ystyried hawliau plant wrth wneud eu gwaith.
 
Tudalen 1 o 6 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Hydref 2014
Ll M M I G S S
<< Med    
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
I'n dilyn ni trowch i